Selektiv sårbarhet för neurodegenerativa sjukdomar

Vi använder genetiska verktyg i musmodeller för att förstå hur specifika regioner i hjärnan påverkas av neurodegenerativa förlopp.

Vår grupp är också intresserad av att förstå hur sömnbrist påverkar neurodegenerativa sjukdomar både initialt och under sjukdomsförloppet. För att svara på våra frågeställningar utvecklar vi nya sjukdomsmodeller för att studera dessa fenomen. Med de tekniker vi använder har huvudfokus under senare år varit att studera hur genreglering i specifika celltyper påverkas av neurodegeneration och sömnbrist. För att undersöka detta använder vi genetiska verktyg och Next Generation Sequencing. Manipulation av gensekvenser och CRISPR/Cas-metoden är våra mest använda tekniker. 

 

Forskning Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Publikationer i DiVA

2022

2021

Jill R. Crittenden, Shenyu Zhai, Magdalena Sauvage, Takashi Kitsukawa, Eric Burguiere, Morgane Thomsen, Hui Zhang, Cinzia Costa, Giuseppina Martella, Veronica Ghiglieri, Barbara Picconi, Karen A. Pescatore, Ellen M. Unterwald, Walker Jackson, David E. Housman, S. Barak Caine, David Sulzer, Paolo Calabresi, Anne C. Smith, D. James Surmeier, Ann M. Graybiel (2021) CalDAG-GEFI mediates striatal cholinergic modulation of dendritic excitability, synaptic plasticity and psychomotor behaviors Neurobiology of Disease, Vol. 158 Vidare till DOI

2019

2017

2016

2013

Nyheter Visa/dölj innehåll