Religion

Frågor om livets ursprung, mening och mål har alltid följt människan. I alla tider och på alla platser har religionen haft en viktig funktion i människors liv och deras samhällen. Vid Linköpings universitet forskar vi i religionshistoria, kristendomens historia och bibelvetenskap. 

Inom området religionshistoria forskar vi bland annat om uppkomsten av folkreligiösa rörelser. Men vi studerar också apokalyptiska religioner och föreställningar och de sociala och politiska effekter de kan ha. 

Ett annat forskningsfält är den bibliska och efterbibliska litteraturen i dess hellenistisk-judiska omvärld under antiken, där vi särskilt undersöker hur man använder bibliska traditioner ideologiskt och teologiskt. 

Inom forskningsfältet religion och politik i USA studerar vi religionens betydelse för det amerikanska politiska livet. Vi studerar också svensk kyrkohistoria, bland annat kopplingarna mellan kyrka och svensk lärdoms- och kulturhistoria. 

Nyheter

Närliggande forskningsområden