Socialantropologi

Inom socialantropologin jämför vi hur människor lever i olika sociala och kulturella sammanhang på jorden. Vi studerar människors olika världsbilder, ritualer, försörjningssätt, trosföreställningar och sociala och politiska organisation och hur människors samhällen förändras och påverkar varandra över tid. 

Utmärkande för socialantropologi är ambitionen att sätta mänsklig mångfald i centrum och inte utgå från det industrialiserade västerländska samhället som norm.

På LiU forskar socialantropologerna bland annat om ungdomar och identitet, hälsa, medicinsk praktik, genus, teknik och vetenskapsstudier, samhällsekonomi och kulturarv.

Trots globaliseringsprocesser uppvisar mänskliga samhällen en enorm variationsrikedom när det gäller sätten att organisera sig socialt, politiskt och ekonomiskt, och vilka kulturella och religiösa praktiker man ägnar sig åt. Vi studerar denna variation i all dess komplexitet, för att bidra till en bredare förståelse för hur det är att vara människa – vad som förenar oss som människor och vad som göra oss så olika.

Forskning

En äldre kompass mot en grå bakgrund.

KOMPASS – En forskningshubb om kunskapscirkulation

KOMPASS är en forskningshubb med ambitionen att skapa en hemvist för olika tvärvetenskapliga studier som fokuserar på kunskapens olika rörelser, hur skapandet och spridningen av kunskap möjliggörs – och omöjliggörs.

Bild från en stad med människor som sitter vid ett bord.

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring bedriver forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Miljön erbjuder studier inom fältet och bidrar till en ökad kunskap om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv.

Ung kvinna använder sin mobiltelefon.

Apps and downs: Psykisk hälsa och tonårstjejers förståelse av budskapet i sociala medier

Tonårstjejer följer ofta influencers som diskuterar sin psykiska hälsa. Men vilka normer om hälsa och välbefinnande förmedlas i sociala medier? I studien vill vi undersöka influencers inlägg om psykisk hälsa och hur inläggen tolkas av följarna.

Nyheter

Närliggande forskningsområden