Socialantropologi

Mänsklig mångfald i centrum

Kvinnor från Maori sjunger
Mänskliga samhällen visar en enorm variationsrikedom. Vi studerar denna variation för att förstå hur det är att vara människa - vad som förenar oss och vad som gör oss olika. Fotograf: Åsa Nilsson Dahlström. 
Kulturarbetare i Port Vila

Inom socialantropologin jämför vi hur människor lever i olika sociala och kulturella sammanhang på jorden. Vi studerar människors olika världsbilder, ritualer, försörjningssätt, trosföreställningar och sociala och politiska organisation och hur människors samhällen förändras och påverkar varandra över tid. 

Utmärkande för socialantropologi är ambitionen att sätta mänsklig mångfald i centrum och inte utgå från det industrialiserade västerländska samhället som norm.

På LiU forskar socialantropologerna bland annat om ungdomar och identitet, hälsa, medicinsk praktik, genus, teknik och vetenskapsstudier, samhällsekonomi och kulturarv.

Trots globaliseringsprocesser uppvisar mänskliga samhällen en enorm variationsrikedom när det gäller sätten att organisera sig socialt, politiskt och ekonomiskt, och vilka kulturella och religiösa praktiker man ägnar sig åt. Vi studerar denna variation i all dess komplexitet, för att bidra till en bredare förståelse för hur det är att vara människa – vad som förenar oss som människor och vad som göra oss så olika.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden