23 juni 2020

Snart är det återigen dags för en nyvald amerikansk president att lägga handen på Bibeln och svära presidenteden. I sin nya bok visar Kjell O Lejon, professor vid Linköpings universitet, vilken roll religionen spelar i den amerikanska politiken och hur den är vägen in i att förstå det amerikanska samhället. 

Plakat med citat ur Bibeln
Religionen spelar en stor roll i USA. Här en skylt från Boston Immigration rally. jorgeantonio

Religion är en viktig del av amerikansk identitet, kultur och politik. Den genomsyrar allt från presidentvalskampanjer och presidentutövning till etiska frågor och filmproduktioner. Utan kunskap om den religiösa dimensionen går det inte att förstå det amerikanska samhället och det stundande valet, menar Kjell O Lejon.  Foto David Einar

–Oavsett vad vi tycker om saken så är den amerikanska historien och självförståelsen starkt kopplad till kristen trostradition. Jag förvånas ibland av de kunskapsluckor som exempelvis väl ansedda medier visar när det gäller den religiösa dimensionen av amerikanskt politiskt liv. Bilden blir ofta djupt generaliserande eller oproblematiserad, säger religionsprofessor Kjell O Lejon, institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet, som under många år forskat om religion och amerikansk politik.


Oavsett vad vi tycker om saken så är den amerikanska historien och självförståelsen starkt kopplad till kristen trostradition.
Kjell O Lejon

För svenskar i ett av världens mest sekulariserade länder kan den amerikanska religiositeten te sig uppseendeväckande och obegriplig. Hur kommer det sig att situationen är så annorlunda i USA i jämförelse med Sverige? I boken Från Truman till Trump – Om religionens roll i Vita huset tar Kjell O Lejon tag i denna fråga. Från Truman till Trump - om religionens roll i Vita huset. Bok av Kjell O. Lejon.Från Truman till Trump - om religionens roll i Vita huset, av Kjell O. Lejon.

I bokens fokus ståtar tretton moderna amerikanska presidenter. Kjell O Lejon beskriver deras religiösa bakgrund, religionens roll under olika presidentskap och i politiken i stort. Sist i raden av presidenter lyfts den nu sittande och hans religiösa bakgrund fram. Läsaren får göra bekantskap med Trumps andliga rådgivare Paula White-Cain såväl som Norman Vincent Peale, Trumps ungdomspastor, som Kjell O Lejon menar kan ha format president Trumps världsåskådning och starka tro på sig själv.

Det religiösa perspektivet av USA har i Sverige inte tidigare lyfts på ett sammanhängande sätt. Kjell O Lejon hoppas att boken kan fylla detta tomrum och bidra till en ökad insikt.

– Det är viktig med en förståelse för den uppenbara religiösa dimensionen i USA. Inte bara för att förstå den amerikanska historien och det amerikanska identitetsbygget, utan även för att begripa det nutida amerikanska samhället, säger Kjell O Lejon.

Bok:
Från Truman till Trump – Om religionens roll i Vita huset. Kjell O Lejon, Artos förlag (2020).

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.