Bildoptimering vid röntgendiagnostik

Bildoptimering vid röntgendiagnostik

Inom bildoptimering söker vi de inställningar på röntgenapparaten som minimerar patientstråldoserna och ger tillräckligt bra bildkvalitet för säker diagnos eller behandling. Med hjälp av specifika bildkriterier och datormodellberäkningar kan vi mäta kvaliteten och därmed optimera stråldosen.

Användningen av datortomografi ökar vilket är till nytta för patienten. Vi har undersökt hur mycket bildkvaliteten förbättrats med nya modellbaserade bildrekonstruktioner vid datortomografi (skiktröntgen) och uppskattat hur mycket patientstråldoserna kan reduceras med bibehållen bildkvalitet.

Vi studerar nu hur bildbruset påverkas av en ny typ av datortomograf som räknar enskilda röntgenstrålar med syftet att förklara resultatet av kliniska studier som utförs i samarbete med radiologer. Vi använder även så kallade modellobservatörer (datormodell av hur en människa detekterar sjukdomar) med syftet att säkerställa att bildkvaliteten är tillräcklig och att patientstråldosen minimeras.


Medarbetare

Forskningsområde

Forskningscentrum

Organisation