Bildoptimering vid röntgendiagnostik

Bildoptimering vid röntgendiagnostik

Bildoptimering är ett forskningsfält som syftar till att söka efter de inställningar på röntgenapparaten som minimerar organstråldoserna i patienten och garanterar tillräckligt bra bildkvalitet. Utmaningen i detta projekt är att utveckla metoder att definiera och mäta bildkvalitet i en klinisk miljö så att bildoptimeringen kan göras mer effektiv och generell.

Med bildoptimering menar vi åtgärder som reducerar patientstråldoserna och/eller förbättrar röntgenbildens kvalitet för diagnostik och behandling. Bildkvaliteten kan mätas direkt genom att låta radiologer visuellt bedöma bilderna utifrån bildkriterier. Alternativt kan man att låta ett datorprogram beräkna mått på bildkvalitet med hjälp av en så kallad modellobservatör t.ex. signal-till-brusförhållandet av en liten sjuklig förändring t.ex. ett förkalkat blodkärl i hjärtat. Ett mer avancerat sätt är att kombinera båda metoderna och utveckla en simuleringsmodell av hela det bildgivande systemet (inklusive läkaren) för att förutsäga bildkvalitet och patientstråldos. För att nå detta mål utvecklar vi en s.k. virtuell röntgenapparat, genom att söka efter korrelationer mellan läkarens subjektiva bedömning av klinisk bildkvalitet och en objektiv modellobservatör. En sådan erkänd modell skulle vara ett mycket kostnadseffektivt verktyg att finna dossnåla inställningar på röntgenapparaten för en ännu säkrare röntgenteknik.

Läs mer: Erik Tesselaar, Nils Dahlström and Michael Sandborg. Clinical Audit of image quality in radiography using visual grading characteristcs analysis. Radiat. Prot. Dosim. (2015) doi:10.1093/rpd/ncv411

MedarbetareVisa/dölj innehåll

ForskningsområdeVisa/dölj innehåll

ForskningscentrumVisa/dölj innehåll

OrgansiationVisa/dölj innehåll