Presentation

Jag arbetar som doktorand på halvtid där jag studerar biomarkörer för att detektera tecken på tidig vävnadsskada vid non-invasiv ventilationsbehandling. Jag arbetar även kliniskt som specialistsjuksköterska på Medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) och Medicinska intermediärvårdsavdelning (MIMA) på Universitetssjukhuset i Linköping, samt undervisar på sjuksköterskeprogrammet.

Om mig

CV

  • Legitimerad sjuksköterska, 2012
  • Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård, 2016
  • Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 2016

Undervisning

• Sjuksköterskeprogrammet, grundnivå

Nätverk

Forskning

  • Användandet av non-invasiv ventilering (NIV) vid respirationssvikt har ökat inom slutenvården under de senaste åren. Eftersom masken behöver sitta tätt för att skapa ett positiv tryck kan behandlingen ge komplikationer i form av trycksår, framför allt kring näsrygg men även kind/öra. Ca 33% av alla trycksår uppkomna på sjukhus r orsakade av medicinsktekniska produkter.
    Den första reaktionen i en vävnad som utsätts för skadligt tryck är inflammation, och i dag finns inget sätt i det kliniska omvårdnadsarbetet att upptäcka tidig inflammation. Först när en skada redan har uppkommit, i form av kvarvarande rodnad kan vårdpersonalen identifiera inflammationen. Tidigare forskning har dock visat att det är möjligt att mäta inflammationsmarkörer ”cytokiner” som utsöndras från huden som utsätts för tryck.
  • Min forskning undersöker vilka biomarkörer som reagerar på tidig vävnadsskada, hur lång period som det går att applicera en NIV-mask utan tecken på inflammation uppstår, samt hur lång återhämtningsperioden är för vävnaden om tecken på vävnadsskada/inflammatorisk respons har uppstått.
  • Jag undersöker även sjuksköterskans roll vid NIV-behandling och hur omvårdnadsåtgärder påverkar patientens välmående och behandlingseffekt.

Medarbetare

Organisation