Presentation

Jag har en tjänst som klinisk adjunkt vilket innebär att jag stöttar studenter på Medicinska fakulteten, jag är också handledare inom Region Östergötland. Att som klinisk adjunkt få vara en länk mellan verksamhet och universitet är något som verkligen är roligt och omväxlande. Att få stötta och guida studenter tidigt i utbildningen medan de växer in i sin blivande profession känns värdefullt, dagens student är morgondagens kollega.

Jag arbetar även kliniskt som specialistsjuksköterska på Medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) på Universitetssjukhuset i Linköping. 

Om migVisa/dölj innehåll

CV

• Legitimerad sjuksköterska, 2012
• Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård, 2016
• Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 2016

Undervisning

• Sjuksköterskeprogrammet, grundnivå

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll