Fotografi av Bijar Ghafouri

Bijar Ghafouri

Professor, Enhetschef

Jag är professor i smärtbiokemi med inriktning proteomik. Min forskning är inom klinisk biomarkörforskning med fokus på molekylärsmärta.

Presentation

Syftet med min forskning är att förstå och mäta de komplexa nätverken av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd.

Jag studerar biologiska förändringar på perifer (saliv, plasma, muskel) och central nivå (cerebrospinal vätska) vid olika typer av långvariga smärttillstånd (nack-skulder smärta, generaliserad smärta och neuropatisk smärta). 

Jag använder omics metoder vilket gör det möjligt att i stor skala analysera och kvantifiera upp eller nedregleringar av små mängder av substanser i en och samma analys vid de olika smärttillstånden. Detta angreppssätt att försöka få en helhetsbild över vad som händer på molekylärnivå och identifiera en grupp av molekyler som är involverade vid långvarig smärta är unik och ligger i forskningsfronten.  Forskningsresultaten kan långsiktigt bidra till en förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering baserad på smärtmekanismer vid långvarig smärta.

Forskningsfältet klinisk biomarkörforskning vid smärt och rehabiliteringsmedicin är i ständig utveckling.

Forskargrupp

Publikationer

2023

Emmanuel Bäckryd, Katarina Thordeman, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2023) Cerebrospinal Fluid Metabolomics Identified Ongoing Analgesic Medication in Neuropathic Pain Patients Biomedicines, Vol. 11, Artikel 2525 Vidare till DOI
Fredrik Ginstman, Bijar Ghafouri, Peter Zsigmond (2023) Altered levels of transthyretin in human cerebral microdialysate after subarachnoid haemorrhage using proteomics; a descriptive pilot study Proteome Science, Vol. 21, Artikel 10 Vidare till DOI
Marika C. Moller, Nils Berginstrom, Bijar Ghafouri, Anna Holmqvist, Monika Lofgren, Love Nordin, Britt-Marie Stalnacke (2023) Cognitive and mental fatigue in chronic pain: cognitive functions, emotional aspects, biomarkers and neuronal correlates-protocol for a descriptive cross-sectional study BMJ Open, Vol. 13, Artikel e068011 Vidare till DOI
Irene Perini, Leah Mayo, Andrea Johansson Capusan, Elisabeth Paul, Adam Yngve, Robin Kämpe, Emelie Gauffin, Raegan Mary Rose Mazurka, Bijar Ghafouri, Niclas Stensson, Anna Asratian, J. Paul Hamilton, Åsa Kastbom, Per Gustafsson, Markus Heilig (2023) Resilience to substance use disorder following childhood maltreatment: association with peripheral biomarkers of endocannabinoid function and neural indices of emotion regulation Molecular Psychiatry Vidare till DOI
Bijar Ghafouri, Daria Matikhan, Nikolaos Christidis, Malin Ernberg, Eva Kosek, Kaisa Mannerkorpi, Björn Gerdle, Karin Wåhlén (2023) The Vastus Lateralis Muscle Interstitium Proteome Changes after an Acute Nociception in Patients with Fibromyalgia Compared to Healthy Subjects-A Microdialysis Study Biomedicines, Vol. 11, Artikel 206 Vidare till DOI

Om mig

CV

  • Magister i kemi 2001, Linköpings universitet
  • Doktorsexamen 2005, Linköpings universitet
  • Docent i Experimentell rehabiliteringsmedicin 2013

Forskningsområde

Kollegor

Organisation