Fotografi av Bijar Ghafouri

Bijar Ghafouri

Professor, Enhetschef

Jag är professor i smärtbiokemi med inriktning proteomik. Min forskning är inom klinisk biomarkörforskning med fokus på molekylärsmärta.

Presentation

Syftet med min forskning är att förstå och mäta de komplexa nätverken av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd.

Jag studerar biologiska förändringar på perifer (saliv, plasma, muskel) och central nivå (cerebrospinal vätska) vid olika typer av långvariga smärttillstånd (nack-skulder smärta, generaliserad smärta och neuropatisk smärta). 

Jag använder omics metoder vilket gör det möjligt att i stor skala analysera och kvantifiera upp eller nedregleringar av små mängder av substanser i en och samma analys vid de olika smärttillstånden. Detta angreppssätt att försöka få en helhetsbild över vad som händer på molekylärnivå och identifiera en grupp av molekyler som är involverade vid långvarig smärta är unik och ligger i forskningsfronten.  Forskningsresultaten kan långsiktigt bidra till en förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering baserad på smärtmekanismer vid långvarig smärta.

Forskningsfältet klinisk biomarkörforskning vid smärt och rehabiliteringsmedicin är i ständig utveckling.

Forskargrupp

Publikationer

2024

Huan-Ji Dong, Katherine Brain, Max Olsson, Elena Dragioti, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2024) Eating habits and the desire to eat healthier among patients with chronic pain: a registry-based study Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 4705 Vidare till DOI
Björn Gerdle, Olof Dahlqvist Leinhard, Eva Lund, Peter Lundberg, Mikael Forsgren, Bijar Ghafouri (2024) Pain and the biochemistry of fibromyalgia: patterns of peripheral cytokines and chemokines contribute to the differentiation between fibromyalgia and controls and are associated with pain, fat infiltration and content FRONTIERS IN PAIN RESEARCH, Vol. 5, Artikel 1288024 Vidare till DOI
Rocco Giordano, Bijar Ghafouri, Lars Arendt-Nielsen, Kristian Kjaer-Staal Petersen (2024) Inflammatory biomarkers in patients with painful knee osteoarthritis: exploring the potential link to chronic postoperative pain after total knee arthroplasty-a secondary analysis Pain, Vol. 165, s. 337-346 Vidare till DOI
Emmanuel Bäckryd, Andreas Themistocleous, Niclas Stensson, Andrew S. C. Rice, Solomon Tesfaye, David L. Bennett, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2024) Serum levels of endocannabinoids and related lipids in painful vs painless diabetic neuropathy: results from the Pain in Neuropathy Study Pain, Vol. 165, s. 225-232 Vidare till DOI

2023

Bijar Ghafouri, Daria Matikhan, Nikolaos Christidis, Malin Ernberg, Eva Kosek, Kaisa Mannerkorpi, Björn Gerdle, Karin Wåhlén (2023) The Vastus Lateralis Muscle Interstitium Proteome Changes after an Acute Nociception in Patients with Fibromyalgia Compared to Healthy Subjects-A Microdialysis Study Biomedicines, Vol. 11, Artikel 206 Vidare till DOI

Om mig

CV

  • Magister i kemi 2001, Linköpings universitet
  • Doktorsexamen 2005, Linköpings universitet
  • Docent i Experimentell rehabiliteringsmedicin 2013

Expertis relaterad till FN:s mål för hållbar utveckling

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål för hållbar utveckling för att utrota fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla. Mitt arbete bidrar till följande mål:

Globala målen 3-4

Forskningsområde

Kollegor

Nyheter

Organisation