Presentation

Syftet med min forskning är att förstå och mäta de komplexa nätverken av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd.

Jag studerar biologiska förändringar på perifer (saliv, plasma, muskel) och central nivå (cerebrospinal vätska) vid olika typer av långvariga smärttillstånd (nack-skulder smärta, generaliserad smärta och neuropatisk smärta). 

Jag använder omics metoder vilket gör det möjligt att i stor skala analysera och kvantifiera upp eller nedregleringar av små mängder av substanser i en och samma analys vid de olika smärttillstånden. Detta angreppssätt att försöka få en helhetsbild över vad som händer på molekylärnivå och identifiera en grupp av molekyler som är involverade vid långvarig smärta är unik och ligger i forskningsfronten.  Forskningsresultaten kan långsiktigt bidra till en förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering baserad på smärtmekanismer vid långvarig smärta.

Forskningsfältet klinisk biomarkörforskning vid smärt och rehabiliteringsmedicin är i ständig utveckling.

Forskargrupp

Publikationer

2023

2022

Om mig

CV

  • Magister i kemi 2001, Linköpings universitet
  • Doktorsexamen 2005, Linköpings universitet
  • Docent i Experimentell rehabiliteringsmedicin 2013

Forskningsområde

Kollegor

Organisation