Fotografi av Anna Spångeus

Anna Spångeus

Biträdande professor

Jag är biträdande professor och överläkare inom internmedicin/endokrinologi. Min forskning handlar huvudsakligen om benhälsa och förebyggande av osteoporosfrakturer.

Osteoporos - Skelettsvikt

Osteoporos (benskörhet) är en sjukdom som innebär att skelettet förlorar sin normala funktion och inte håller för en ”förväntad” belastning, vilket gör att man kan drabbas av en fraktur redan vid ett ringa våld, t.ex. att man ramlar från stående till markplan.

Man skulle kunna se osteoporos som en form av ”skelettsvikt”, det vill säga likvärdigt med hur vi beskriver andra organ som inte längre uppfyller sin förväntade funktion, till exempel hjärtsvikt, njursvikt, leversvikt.

Osteoporosfrakturer är vanliga (varannan kvinna och var fjärde man), kostsamma och allvarliga med risk för bestående funktionsnedsättning, kroniska smärttillstånd och överdödlighet. Samtidigt är sjukdomen idag kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad. För att förbättra omhändertagandet alla regioner införa så kallade frakturkedjor för att säkerställa att patienterna identifieras, utreds och behandlas korrekt. I vår forskning fokuserar vi kring innovativa kliniknära lösningar för frakturkedjan.

Forskningen samlas under PreventFROST (Prevent Fractures in Osteoporosis – en frakturkedja blir aldrig starkare än dess svagast länk) med flera fristående underprojekt.

Här ingår bland annat:

VertAIdo-projektet:

Ett kliniknära projekt där vi studerar möjligheterna att med AI-stöd identifiera fler kotfrakturer i klinisk rutin. Projektet har medel från Vinnova/AIDA.

FlagFROST-projektet:

Kliniskt beslutsstöd för att i journalsystemet få stöd att identifiera riskindivider och leda patienten vidare i frakturkedjan.

PATOS-projektet (Patient education in osteoporosis):

Ett multiprofessionellt projekt med syfte att ta fram en nationellt tillgänglig kvalitetssäkrad digital patientutbildning. I projektet är flera brukare (patientperspektiv) med. Projektet är ett samarbete mellan flera regioner. Projektet har erhållit medel från FORSS och ALF.

FlagFallers:

Vad är det farliga i med ett fall – är skelettet en missad länk i fallpreventionen? Projektet har erhållit medel från FORSS.

Diagnostik:

Idag mäts benhälsa med en så kallad bentäthetsmätning där vi får fram en bendensitet (bentäthet). Kan vi med nya kliniskt tillgängliga tekniker kunna addera bedömning av mikrostruktur av skelettet (trabekulära och kortikala egenskaper) och bättre bedöma benhälsan och predicera hållfasthet

Om mig

CV/Utmärkelser

 • Överläkare (2021)
 • Biträdande professor (2020)
 • Docent (2012)
 • Specialistläkare internmedicin (2012) samt endokrinologi och diabetologi (2014)
 • Post-doc Imperial College, London, UK (2005/2006)
 • Leg Läkare (2005)
 • PhD (1999) 
 • Kandidat Kork ht 2020 (en föreläsare eller handledare som tack vare sin pedagogik lyckats att få även ”den mest korkade kandidaten att förstå")
 • Andreas Rousseaus pris 2020 (”årets bästa föreläsning på läkarprogrammet”)

Uppdrag

 • Ordförande svenska osteoporossällskapet, SVOS (nationell professionsförening) fr.o.m. 2023
 • Forskningschef NSC, Region Östergötland fr.o.m. 2021
 • Institutionsstyrelsen HMV fr.o.m. 2024
 • Forskningsrådet fr.o.m. 2021
 • Rådet för patient och invånarmedverkan (vice ordförande) 2021-2023
 • Expertuppdrag åt Socialstyrelsen

Utbildningsuppdrag

 • Läkarprogrammet: Ordförande Temagrupp VF, föreläsningar/seminarier bl.a. om kalciumrubbningar och osteoporos. Tidigare uppdrag som ordförande temagrupp CREN och programansvarig för KUL-programmet (Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen).
 • Fysioterapiprogrammet: föreläser om osteroporos
 • Uppdragsutbildning LiU: Presentationsteknik - Att nå fram med ett budskap
 • Klinisk fortbildning: föreläser frekvent åt professionen kring osteoporos och kalciumrubbningar
 • Forskningspartnerutbildning (RÖ/LiU): föreläser forskningsmetodik (patient/anhöriga)
 • Patient/samhälle: återkommande föreläsningar för allmänheten
 • Forskning: Pågående och tidigare handledning av doktorander

Publikationer

Omslag för publikation ''
Emese Toth, Jonas Banefelt, Kristina Akesson, Anna Spångeus, Gustaf Ortsater, Cesar Libanati (2020)

Journal of Bone and Mineral Research , Vol.35 , s.861-868 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
J. Banefelt, K. E. Akesson, Anna Spångeus, O. Ljunggren, L. Karlsson, O. Strom, G. Ortsater, C. Libanati, E. Toth (2019)

Osteoporosis International , Vol.30 , s.601-609 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anna Spångeus, Simon Johansson, Mischa Woisetschläger (2020)

ARCHIVES OF OSTEOPOROSIS , Vol.15 Vidare till DOI

2024

Anna Spångeus, Johan Rydetun, Mischa Woisetschläger (2024) Prevalence of denosumab-induced hypocalcemia: a retrospective observational study of patients routinely monitored with ionized calcium post-injection Osteoporosis International, Vol. 35, s. 173-180 Vidare till DOI

2023

Hans Arnqvist, Per Leandersson, Anna Spångeus (2023) Vitamin D status in longstanding type 1 diabetes and controls. Association with upper extremity impairments Upsala Journal of Medical Sciences, Vol. 128 Vidare till DOI
Anna Spångeus, Catrin Willerton, Paul Enthoven, Ann-Charlotte Grahn Kronhed (2023) Patient Education Improves Pain and Health-Related Quality of Life in Patients with Established Spinal Osteoporosis in Primary Care-A Pilot Study of Short- and Long-Term Effects International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 20, Artikel 4933 Vidare till DOI
Eva Klintström, Benjamin Klintström, Anna Spångeus, Michael Sandborg, Mischa Woisetschläger (2023) Trabecular bone microstructure analysis on data from a novel twin robotic X-ray device Acta Radiologica, Vol. 64, s. 1566-1572 Vidare till DOI
Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Paul Enthoven, Catrin Willerton, Martin Andersson, Joakim Baardh, Anna Spångeus (2023) Experiences of participating in a structured osteoporosis school in persons with established spinal osteoporosis - an interview study European Journal of Physiotherapy Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation