Forskning

Jag arbetar inom området analys på metriska rum och studerar, i synnerhet, p-harmoniska funktioner, kvasiminimerare och newton-sobolevrum på metriska rum, inklusive Rn.
Jag tillhör gruppen Ickelinjär potentialteori.
Här är en lista på mina publikationer (tillsammans med publikationerna av de övriga i gruppen).
Här är en populärvetenskaplig beskrivning av vår forskning på svenska och engelska.

Mitt orcid är 0000-0002-9677-8321.

Jag är en av organisatörerna av Matematiska kollokviet.
Jag är Svenska Matematikersamfundets lokalombud för Linköping.
Jag var teknisk redaktör för Acta Mathematica 2004-2015 och Arkiv för matematik 1993-2015, båda publicerade av Institut Mittag-Leffler.

Undervisning

Grundutbildning

Jag undervisar i kursen TATA34 Analys överkurs.

Forskarutbildning

Våren 2018 gav jag forskarutbildningskursen MAI0065 Funktionalanalys.
Den gavs också våren 2016.

Tidigare har jag undervisat följande forskarutbildningskurser:
MAI0002 Potentialteori (hösten 2005, med Jana Björn).
Spektralteori (våren 2004).

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll