Fotografi av Anders Björn

Anders Björn

Professor

Forskning

Jag arbetar inom området analys på metriska rum och studerar, i synnerhet, p-harmoniska funktioner, kvasiminimerare och newton-sobolevrum på metriska rum, inklusive Rn.
Jag tillhör gruppen Ickelinjär potentialteori.
Här är en lista på mina publikationer (tillsammans med publikationerna av de övriga i gruppen).
Här är en populärvetenskaplig beskrivning av vår forskning på svenska och engelska.

Jag är en av organisatörerna av Matematiska kollokviet.
Jag är Svenska Matematikersamfundets lokalombud för Linköping.
Jag var teknisk redaktör för Acta Mathematica 2004-2015 och Arkiv för matematik 1993-2015, båda publicerade av Institut Mittag-Leffler.

Forskningsprojekt

Utbildning

Utbildning

Grundutbildning

Jag undervisar i kursen TATA34 Analys överkurs.

Forskarutbildning

Våren 2018 gav jag forskarutbildningskursen MAI0065 Funktionalanalys.
Den gavs också våren 2016.

Tidigare har jag undervisat följande forskarutbildningskurser:
MAI0002 Potentialteori (hösten 2005, med Jana Björn).
Spektralteori (våren 2004).

Nyheter

Organisation