Forskning om mekanismerna bakom expansion av antikroppsproducerande kloner av B-celler vid hälsa och sjukdom. 

Copyright Lennart Nilsson, Cellmaterial Anders Rosén Foto: Copyright Lennart Nilsson, cell material Anders Rosén
Vi studerar nyligen upptäckta signalvägar och redox-reglering vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Vid KLL ser vi en dysfunktionell expansion av B-cellskloner som producerar antikroppar mot mycket specifika mikrober samt strukturer på skadade/döende/apoptotiska celler.

Vårt forskarteam undersöker också uppkomstmekanismer till myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome även kallat ME/CFS. Tillståndet ger svår ansträngningsutlöst trötthet (PEM) och startar ofta efter en virusinfektion t.ex. körtelfeber/mononukleos. Detta tillstånd har stora likheter med post-covid trötthet. Herpesviruset Epstein-Barr virus, EBV, samt human herpesvirus 6, HHV6, återaktiveras ofta hos personer med ME/CFS, vilket medför svår trötthet, muskelvärk, B-cellsexpansioner, autoantikroppar och förhöjd risk för lymfom om situationen pågår länge. Vi studerar möjliga mekanismer att bryta den onda cirkeln.

Samarbete:
-Hematologiska kliniken, Linköping
-Bragéekliniken, Stockholm
-Prof Giannis Spyrou, LiU

Nyheter

Publikationer

2022

2020

ORCHID - publikationer

Forskning

Forskargruppen

Samarbete

Samarbete 

Forskning sker i samarbete med bl.a.

  • Hematologiska kliniken, Linköping
  • Bragéekliniken, Stockholm
  • Prof Giannis Spyrou, LiU

Relaterad forskning

Organisation