Forskning om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) – den vanligaste leukemin bland vuxna i västvärlden


Copyright Lennart Nilsson, Cellmaterial Anders Rosén Foto: Copyright Lennart Nilsson, cell material Anders Rosén
Jag studerar nyligen upptäckta signalvägar och redox-reglering vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 

Mitt forskarteam undersöker fenomenet anergi (oförmåga till  immunologisk svar) efter exponering för mikrobiella och autoantigen, samt studier av synergi (mikromiljöns support) under tumörprogressionen hos KLL.

Publikationer

2018

Björn Ingelsson, Daniel Söderberg, Tobias Strid, Anita Söderberg, Ann-Charlotte Bergh, Vesa-Matti Loitto, Kourosh Lotfi, Mårten Segelmark, Giannis Spyrou, Anders Rosén

Lymphocytes eject interferogenic mitochondrial DNA webs in response to CpG and non-CpG oligodeoxynucleotides of class C

Ingår i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Artikel i tidskrift

Jonas Blomberg, Carl-Gerhard Gottfries, Amal Elfaitouri, Muhammad Rizwan, Anders Rosén

Infection Elicited Autoimmunity and Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: An Explanatory Model

Ingår i Frontiers in Immunology

Artikel i tidskrift

2017

Maria Russo, Alfonsina Milito, Carmela Spagnuolo, Virginia Carbone, Anders Rosén, Paola Minasi, Fabio Lauria, Gian Luigi Russo

CK2 and PI3K are direct molecular targets of quercetin in chronic lymphocytic leukaemia.

Ingår i OncoTarget

Artikel i tidskrift

Min forskning i media

ORCHID - publikationer

Forskning

Om mig

Samarbete 

Forskning sker i samarbete med bl.a.

 • Prof Richard Rosenquist, Uppsala
 • Prof Kostas Stamatopoulos, Greece
 • Prof Sohvi Hörkkö, Finland
 • Prof Giannis Spyrou, LiU
 • Prof Mårten Segelmark, LiU
 • Prof Mikael Lindgren, LiU
 • Docent Anette Gjörloff, Lund

Uppdrag

 • Styrelsemedlem i Svenska KLL-gruppen
 • Sakkunniggranskare för Cancerfonden
 • Betygsnämndsledamot vid doktorsdisputationer
 • Opponent vid doktorsdisputationer
 • Sakkunniggranskare för internationella hematologiska tidskrifter
 • Handledare för doktorander
 

Övrigt

Utbildningsprogram: Doktorand journal club

Årets upptäckt 2009, utsett av Cancerfonden

Sociala medier:

Relaterad forskning

Organisation