Forskning om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) – den vanligaste leukemin bland vuxna i västvärlden


Copyright Lennart Nilsson, Cellmaterial Anders Rosén Foto: Copyright Lennart Nilsson, cell material Anders Rosén
Jag studerar nyligen upptäckta signalvägar och redox-reglering vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 

Mitt forskarteam undersöker fenomenet anergi (oförmåga till  immunologisk svar) efter exponering för mikrobiella och autoantigen, samt studier av synergi (mikromiljöns support) under tumörprogressionen hos KLL.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Min forskning i media

ORCHID - publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

Samarbete 

Forskning sker i samarbete med bl.a.

 • Prof Richard Rosenquist, Uppsala
 • Prof Kostas Stamatopoulos, Greece
 • Prof Sohvi Hörkkö, Finland
 • Prof Giannis Spyrou, LiU
 • Prof Mårten Segelmark, LiU
 • Prof Mikael Lindgren, LiU
 • Docent Anette Gjörloff, Lund

Uppdrag

 • Styrelsemedlem i Svenska KLL-gruppen
 • Sakkunniggranskare för Cancerfonden
 • Betygsnämndsledamot vid doktorsdisputationer
 • Opponent vid doktorsdisputationer
 • Sakkunniggranskare för internationella hematologiska tidskrifter
 • Handledare för doktorander
 

Övrigt

Utbildningsprogram: Doktorand journal club

Årets upptäckt 2009, utsett av Cancerfonden

Sociala medier:

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll