Fotografi av Anders Rosén

Anders Rosén

Professor emeritus

Forskning om mekanismerna bakom expansion av antikroppsproducerande kloner av B-celler vid hälsa och sjukdom. 

Copyright Lennart Nilsson, Cellmaterial Anders Rosén Foto: Copyright Lennart Nilsson, cell material Anders Rosén
Vi studerar nyligen upptäckta signalvägar och redox-reglering vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Vid KLL ser vi en dysfunktionell expansion av B-cellskloner som producerar antikroppar mot mycket specifika mikrober samt strukturer på skadade/döende/apoptotiska celler.

Vårt forskarteam undersöker också uppkomstmekanismer till myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome även kallat ME/CFS. Tillståndet ger svår ansträngningsutlöst trötthet (PEM) och startar ofta efter en virusinfektion t.ex. körtelfeber/mononukleos. Detta tillstånd har stora likheter med post-covid trötthet. Herpesviruset Epstein-Barr virus, EBV, samt human herpesvirus 6, HHV6, återaktiveras ofta hos personer med ME/CFS, vilket medför svår trötthet, muskelvärk, B-cellsexpansioner, autoantikroppar och förhöjd risk för lymfom om situationen pågår länge. Vi studerar möjliga mekanismer att bryta den onda cirkeln.

Samarbete:
-Hematologiska kliniken, Linköping
-Bragéekliniken, Stockholm
-Prof Giannis Spyrou, LiU

Nyheter

Publikationer

2023

Ulf Hannestad, Eirini Apostolou, Per Sjogren, Bjorn Bragee, Olli Polo, Bo Christer Bertilson, Anders Rosén (2023) Post-COVID sequelae effect in chronic fatigue syndrome: SARS-CoV-2 triggers latent adenovirus in the oral mucosa Frontiers in Medicine, Vol. 10, Artikel 1208181 Vidare till DOI

2022

Frida Nikesjö, Shumaila Sayyab, Lovisa Karlsson, Eirini Apostolou, Anders Rosén, Kristofer Hedman, Maria Lerm (2022) Defining post-acute COVID-19 syndrome (PACS) by an epigenetic biosignature in peripheral blood mononuclear cells Clinical Epigenetics, Vol. 14, Artikel 172 Vidare till DOI
Eirini Apostolou, Muhammad Rizwan, Petros Moustardas, Per Sjögren, Bo Christer Bertilson, Björn Bragée, Olli Polo, Anders Rosén (2022) Saliva antibody-fingerprint of reactivated latent viruses after mild/asymptomatic COVID-19 is unique in patients with myalgic-encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome Frontiers in Immunology, Vol. 13, Artikel 949787 Vidare till DOI
Frida Nikesjö, Shumaila Sayyab, Lovisa Karlsson, Eirini Apostolou, Anders Rosén, Kristofer Hedman, Maria Lerm (2022) Defining post-acute COVID-19 syndrome (PACS) by an epigenetic biosignature in peripheral blood mononuclear cells
Johanna Huoman, Shumaila Sayyab, Eirini Apostolou, Lovisa Karlsson, Lucas Porcile, Muhammad Rizwan, Sumit Sharma, Jyotirmoy Das, Anders Rosén, Maria Lerm (2022) Epigenetic rewiring of pathways related to odour perception in immune cells exposed to SARS-CoV-2 in vivo and in vitro Epigenetics, Vol. 17, s. 1875-1891 Vidare till DOI

ORCHID - publikationer

Forskning

Forskargruppen

Samarbete

Samarbete 

Forskning sker i samarbete med bl.a.

  • Hematologiska kliniken, Linköping
  • Bragéekliniken, Stockholm
  • Prof Giannis Spyrou, LiU

Relaterad forskning

Organisation