Fotografi av Anders Rosén

Anders Rosén

Forskning om mekanismerna bakom expansion av antikroppsproducerande kloner av B-celler vid hälsa och sjukdom

Vi studerar nyligen upptäckta signalvägar och redox-reglering vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Vid KLL ser vi en dysfunktionell expansion av B-cellskloner som producerar antikroppar mot mycket specifika mikrober samt strukturer på skadade/döende/apoptotiska celler.

Vårt forskarteam undersöker också uppkomstmekanismer till myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome även kallat ME/CFS. Tillståndet ger svår ansträngningsutlöst trötthet (PEM) och startar ofta efter en virusinfektion t.ex. körtelfeber/mononukleos. Detta tillstånd har stora likheter med post-covid trötthet. Herpesviruset Epstein-Barr virus, EBV, samt human herpesvirus 6, HHV6, återaktiveras ofta hos personer med ME/CFS, vilket medför svår trötthet, muskelvärk, B-cellsexpansioner, autoantikroppar och förhöjd risk för lymfom om situationen pågår länge. Vi studerar möjliga mekanismer att bryta den onda cirkeln.

Nyheter

Om mig

Samarbete 

Forskning sker i samarbete med bl.a.

  • Hematologiska kliniken, Linköping
  • Bragéekliniken, Stockholm
  • Prof Giannis Spyrou, LiU

Publikationer

2024

Eirini Apostolou, Anders Rosén (2024) Epigenetic reprograming in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A narrative of latent viruses Journal of Internal Medicine Vidare till DOI

2023

Ulf Hannestad, Eirini Apostolou, Per Sjogren, Bjorn Bragee, Olli Polo, Bo Christer Bertilson, Anders Rosén (2023) Post-COVID sequelae effect in chronic fatigue syndrome: SARS-CoV-2 triggers latent adenovirus in the oral mucosa Frontiers in Medicine, Vol. 10, Artikel 1208181 Vidare till DOI

2022

Frida Nikesjö, Shumaila Sayyab, Lovisa Karlsson, Eirini Apostolou, Anders Rosén, Kristofer Hedman, Maria Lerm (2022) Defining post-acute COVID-19 syndrome (PACS) by an epigenetic biosignature in peripheral blood mononuclear cells Clinical Epigenetics, Vol. 14, Artikel 172 Vidare till DOI
Eirini Apostolou, Muhammad Rizwan, Petros Moustardas, Per Sjögren, Bo Christer Bertilson, Björn Bragée, Olli Polo, Anders Rosén (2022) Saliva antibody-fingerprint of reactivated latent viruses after mild/asymptomatic COVID-19 is unique in patients with myalgic-encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome Frontiers in Immunology, Vol. 13, Artikel 949787 Vidare till DOI
Frida Nikesjö, Shumaila Sayyab, Lovisa Karlsson, Eirini Apostolou, Anders Rosén, Kristofer Hedman, Maria Lerm (2022) Defining post-acute COVID-19 syndrome (PACS) by an epigenetic biosignature in peripheral blood mononuclear cells

Min forskning i media

Forskning

Organisation