23 november 2021

I årets stora utdelning från Cancerfonden får tio LiU-forskare dela på mer än 24 miljoner kronor.

Mammografiundersökning.Ett av forskningsprojekten handlar om cancerrisken hos kvinnor med täta bröst. Foto Valerii Apetroaiei Charlotta Dabrosin, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, får 5,25 miljoner kronor till forskning om varför kvinnor med högre brösttäthet har större risk att få bröstcancer och hur man kan utveckla olika metoder som kan minska cancerrisken hos kvinnor med täta bröst.

Ytterligare åtta forskare vid BKV beviljades forskningsmedel. Stig Linder får 3,75 miljoner kronor och Claudio Cantú har beviljats 3 miljoner kronor. Både Linda Bojmar och Jan-Ingvar Jönsson får 2,4 miljoner kronor var. Jörg Cammenga, Franscisca Lottersberger och Anders Rosén har beviljats anslag om 1,6 miljoner kronor, och Xiaofeng Sun får 1,2 miljoner kronor. Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, får Daniel Aili 1,6 miljoner kronor i forskningsanslag.

Årets utdelning är den största någonsin från Cancerfonden och totalt har fonden delat ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning under året. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation och forskningsanslagen finansieras med gåvor från privatpersoner och företag.

Forskarna som fått pengar

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.