02 december 2020

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping har fått uppdrag som Kunskapscentrum i traumatologi av Socialstyrelsen

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är ett fristående centrum direkt underställt Region Östergötland och Linköpings universitet. Centrumet har funnits i snart 20 år (sedan år 2001). Där bedrivs forskning, utbildning och undervisning i katastrofmedicin och traumatologi. Sedan den 1 december 2020 är KMC nationellt kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning mot traumatologi. Uppdraget från Socialstyrelsen innebär att KMC ska tillhandahålla expertrådgivning, omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom kunskapsområdet och en årlig översikt över forskningsfältet.Professor Andreas WladisAndreas Wladis, professor i katastrofmedicin.

– Uppdraget innebär ett erkännande av KMC som en nationellt ledande institution inom traumatologisk forskning och utbildning. Även om uppdraget är exklusivt för KMC, är ambitionen att i tillämpliga delar samarbeta med andra traumatologiska centra i Sverige som Göteborgs universitet och Karolinska institutet, säger Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid KMC och Linköpings universitet.

Den katastrofmedicinska forskningen vid KMC är kopplad till både sjukvården i vår vardag, och till beredskap för allvarliga händelser. Forskningen är tvärvetenskaplig. I dag drivs projekt inom bland annat sårläkning, prehospital vård och global kirurgi i konfliktzoner. Carl-Oscar Jonson, docent i experimentell katastrofmedicin och forskningskoordinator vid KMC, menar att uppdraget innebär att KMC nu kan kraftsamla kring pågående och nya forskningsprojekt.

– KMC kan nu utveckla det nätverk av forskare och experter som finns inom traumatologi, med utgångspunkt i Östergötland. Vi ser framför oss ett nära samarbete med myndigheter, regioner, militära och civila organisationer, forskare och sakkunniga från Sverige och världen. Med den grunden kan vi fånga in olika kunskapsbehov och tillhandahålla en aktuell bild av den evidens som utvecklas, säger Carl-Oscar Jonson.


Kontakt

Mer om KMC

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.