02 december 2020

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping har fått uppdrag som Kunskapscentrum i traumatologi av Socialstyrelsen


Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är ett fristående centrum direkt underställt Region Östergötland och Linköpings universitet. Centrumet har funnits i snart 20 år (sedan år 2001). Där bedrivs forskning, utbildning och undervisning i katastrofmedicin och traumatologi. Sedan den 1 december 2020 är KMC nationellt kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning mot traumatologi. Uppdraget från Socialstyrelsen innebär att KMC ska tillhandahålla expertrådgivning, omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom kunskapsområdet och en årlig översikt över forskningsfältet.Professor Andreas WladisAndreas Wladis, professor i katastrofmedicin.

– Uppdraget innebär ett erkännande av KMC som en nationellt ledande institution inom traumatologisk forskning och utbildning. Även om uppdraget är exklusivt för KMC, är ambitionen att i tillämpliga delar samarbeta med andra traumatologiska centra i Sverige som Göteborgs universitet och Karolinska institutet, säger Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid KMC och Linköpings universitet.

Den katastrofmedicinska forskningen vid KMC är kopplad till både sjukvården i vår vardag, och till beredskap för allvarliga händelser. Forskningen är tvärvetenskaplig. I dag drivs projekt inom bland annat sårläkning, prehospital vård och global kirurgi i konfliktzoner. Carl-Oscar Jonson, docent i experimentell katastrofmedicin och forskningskoordinator vid KMC, menar att uppdraget innebär att KMC nu kan kraftsamla kring pågående och nya forskningsprojekt.

– KMC kan nu utveckla det nätverk av forskare och experter som finns inom traumatologi, med utgångspunkt i Östergötland. Vi ser framför oss ett nära samarbete med myndigheter, regioner, militära och civila organisationer, forskare och sakkunniga från Sverige och världen. Med den grunden kan vi fånga in olika kunskapsbehov och tillhandahålla en aktuell bild av den evidens som utvecklas, säger Carl-Oscar Jonson.


Kontakt

Mer om KMC

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.