Fotografi av Anna Berglind

Anna Berglind

Universitetslektor

Jag undervisar på KSM inom konstnärlig och rumslig gestaltning, kommunikation, ljus och sensorik. Jag är även verksam konstnär med lång erfarenhet av gestaltning i offentlig miljö, utställningar och performativa verk, idébaserat och tvärmedialt.

Konstnärlig och rumslig gestaltning

Jag undervisar, utvecklar nya kurser samt är verksam som konstnär.

Förutom att undervisa är jag med i processen att utveckla kurser, nya pedagogiska verktyg och metoder inom främst konstnärlig och rumslig gestaltning, kommunikation, ljus och sensorik.

Som konstnär arbetar jag tvärmedialt med bland annat video och ljusinstallationer, skulptur och foto. Ett utforskande som jag även tillämpar i min undervisning.

Akademisk bakgrund och nätverk

Curriculum vitae

Examen

Master of Fine Art, 1988, Tredimesionell gestaltning, Konstfack, Sthlm (170 p)

Annan högskoleutbildning

2010 Working With 'The Real': Documentary Film History, Theory, and Practice, (30 hp)

2009 Universitetspedagogik, Linköpings universitet Steg2, (6 hp)

2000 Dagsljus seminarium, KTH SYD (3 p) 1999 Belysning II, Konstfack, Sthlm (12 hp)

Aktuellt CV

Forskningsnätverk

  • Skulptörförbundet

 

Aktuellt

Konst och utställningar

Publikationer

Undervisning

Organisation