Fotografi av Anna Ericson

Anna Ericson

Administratör

Jag tycker det är stimulerande att få jobba med nationella och internationella kontakter, att använda engelskan är utvecklande och att få vara delaktig i planering av och närvara vid konferenser är för mig mycket givande. 

Forskningsadministratör 

I mitt arbete ingår administrativt stöd för främst forskning inom Avdelning lärande, estetik, naturvetenskap (LEN), Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), REMESO och Nationella forskarskolan i socialt arbete.

Stödet är riktat mot professorer, forskarstuderande, seniora forskare och lärare.

I mina arbetsuppgifter ingår administration av forskarutbildningskurser, ekonomi (projektstöd, hantering av leverantörsfakturor, underlag etc.), mötesstöd (bokningar/minnesanteckningar), styrelseprotokoll samt inköp.

Jag administrerar disputationer och seminarier. Jag arbetar också med konferensstöd och har både nationella och internationella kontakter.

 

Interna nätverk och uppdrag

Interna nätverk

  • Deltagare i projektet GEMAD (Gemensam Administration vid ISV) under perioden 2012-2014. Numera har projektet övergått i ordinarie verksamhet: Gruppen för avdelningsadministration

Uppdrag

  • Sekreterare i styrelsen för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)
  • Sekreterare i styrelsen för Forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik (FontD)


Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter

Organisation