Ekonomiadministration vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag arbetar med ekonomiadministration och är en del av ekonomifunktionen vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Detta är mina centrala arbetsuppgifter, som ingår i institutionens gemensamma ekonomiadministration:

  • Leverantörsfakturor
  • Kundfakturor
  • Rekvisitioner
  • Inköp/beställningar
  • Timarvodister
Jag är även arkivsamordnare och medverkar i bokslutsarbete.

Ekonomiadministration vid IEI

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation