Ekonom vid IEI

Mitt huvudsakliga ansvar är att bistå med ekonomiskt stöd för institutionens kärnverksamhet och jag stöttar institutionsledning, avdelningschefer och forskare i ekonomiska frågor.

Jag arbetar främst mot avdelningarna för Informationssystem och digitalisering, Nationalekonomi, Statsvetenskap, Projekt innovationer & entreprenörskap samt Logistik- och kvalitetsutveckling. Jag är även ekonom för HELIX, AGTECH 2030 och CARER och jag är en av personerna som hanterar EU-projekt på institutionen.

Mitt ansvarsområde omfattar bland annat:
• Bokslutsarbete
• Budgetering och kalkylering
• Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar
• Projektredovisning
• Ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter
• Projektansökningar
• Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd
• Tillämpning av aktuella regelverk och riktlinjer inom statlig styrning och redovisning

Organisation
Visa/dölj innehåll