Fotografi av Lisa Rosandher

Lisa Rosandher

Ekonom

Som ekonom på IEI arbetar jag tillsammans med mina kollegor som stöd för chefer, institutionsledning och övriga medarbetare i ekonomifrågor.

Ekonom vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mitt huvudsakliga ansvar är att bistå med ekonomiskt stöd för institutionens kärnverksamhet och jag stöttar institutionsledning, avdelningschefer och forskare i ekonomiska frågor.

Mina ansvarsområden omfattar bland annat:

  • Bokslutsarbete
  • Budgetering och kalkylering
  • Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar
  • Projektredovisning
  • Ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter
  • Projektansökningar
  • Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd
  • Rapportering av EU-projekt – alla avdelningar

Kontakta mig gärna om du behöver råd eller hjälp inom ekonomiområdet, alla frågor är välkomna!

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation