Ekonom vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mitt huvudsakliga ansvar är ge stöd i ekonomi- och inköpsfrågor samt ekonomiska beslutsunderlag för institutionens kärnverksamhet.

Mitt ansvarsområde omfattar bland annat:

  • Bokslutsarbete
  • Budgetering och kalkylering
  • Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar
  • Projektredovisning
  • Projektansökningar
  • Ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter
  • Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd
  • Stöd och vägledning vid inköp
  • Framtagning och förbättring den interna inköpsprocessen och inköpsrutiner

Kontakta mig gärna om du har frågor kring ekonomi eller inköp!

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation