Fotografi av Cecilia Måbäck Wahlström

Cecilia Måbäck Wahlström

Ekonom

Som ekonom och inköpshandläggare på IEI arbetar jag tillsammans med mina kollegor för att ge chefer, institutionsledning och övriga medarbetare ekonomiska beslutsunderlag.

Ekonom vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mitt huvudsakliga ansvar är ge stöd i ekonomi- och inköpsfrågor samt ekonomiska beslutsunderlag för institutionens kärnverksamhet.

Mitt ansvarsområde omfattar bland annat:

  • Bokslutsarbete
  • Budgetering och kalkylering
  • Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar
  • Projektredovisning
  • Projektansökningar
  • Ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter
  • Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd
  • Stöd och vägledning vid inköp
  • Framtagning och förbättring den interna inköpsprocessen och inköpsrutiner

Kontakta mig gärna om du har frågor kring ekonomi eller inköp!

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation