Fotografi av Natalie Cirin

Natalie Cirin

Ekonom

Som ekonom på IEI agerar jag tillsammans med mina kollegor som stöd till chefer, institutionsledning och övriga medarbetare i ekonomifrågor. För att lyckas krävs initiativtagande, god samarbetsförmåga samt analytiska förmågor och sinne för siffror.

Ekonom vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mitt huvudsakliga ansvar är att tillhandahålla ekonomiskt stöd för institutionens kärnverksamhet och jag stöttar institutionsledning, avdelningschefer, studierektorer och forskare i ekonomiska frågor.

Mitt ansvarsområde omfattar bland annat:

  • Bokslutsarbete
  • Budgetering och kalkylering
  • Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar
  • Projektredovisning & Projektansökningar
  • Ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter
  • Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd
  • Tillämpning av aktuella regelverk och riktlinjer inom statlig styrning och redovisning

Kontakta mig gärna om du behöver råd eller hjälp inom ekonomiområdet, alla frågor välkomnas  från högt till lågt!

 

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation