Ekonom vid IEI

Mitt huvudsakliga ansvar är att tillhandahålla ekonomiskt stöd för institutionens kärnverksamhet och jag stöttar institutionsledning, avdelningschefer, studierektorer och forskare i ekonomiska frågor.

Mitt ansvarsområde omfattar bland annat:

  • Bokslutsarbete
  • Budgetering och kalkylering
  • Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar
  • Projektredovisning & Projektansökningar
  • Ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter
  • Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd
  • Tillämpning av aktuella regelverk och riktlinjer inom statlig styrning och redovisning

Kontakta mig gärna om du behöver råd eller hjälp inom ekonomiområdet, alla frågor välkomnas  från högt till lågt!

 

Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll