Fotografi av Björn Sjögren

Björn Sjögren

Universitetslektor

Kränkningar och mobbning i skolan

Mobbning i skolan är ett utbrett fenomen. Min forskning kretsar kring att genom elevenkäter kartlägga mobbningens utbreddhet och undersöka hur den hänger samman med olika kognitiva, moraliska och sociala faktorer. Tillsammans vill vår forskargrupp om mobbning bidra med kunskap om hur vi kan förstå och förebygga mobbning i skolan.

I de flesta mobbningssituationer finns andra närvarande utöver just de som utsätter och de som blir utsatta. Min forskning har ett särskilt fokus på just dessa åskådarroller. Tar åskådarna parti för de som utsätter, tar de parti för de som blir utsatta eller är de passiva? Och vilka faktorer spelar en roll för dessa val?

Undervisning

Jag undervisar främst inom kurser och program för blivande lärare, exempelvis om pedagogisk psykologi, sociala relationer och mobbning, vetenskaplig metod.

Nätverk

Nordic Educational Research Association (NERA)
Bullying Research Network (BRNET)

Publikationer

2024

Björn Sjögren, Robert Thornberg, Tiziana Pozzoli (2024) Reciprocal longitudinal associations of defender self-efficacy with defending and passive bystanding in peer victimization Psychology in the schools (Print) Vidare till DOI
Robert Thornberg, Björn Sjögren, Gianluca Gini, Tiziana Pozzoli (2024) Testing the reciprocal longitudinal association between pro-aggressive bystander behavior and diffusion of responsibility in Swedish upper elementary school students Social Psychology of Education, Vol. 27, s. 215-235 Vidare till DOI

2023

Robert Thornberg, Linda Wänström, Björn Sjögren, Ylva Bjereld, Silvia Edling, Guadalupe Francia, Peter Gill (2023) A multilevel study of peer victimization and its associations with teacher support and well-functioning class climate Social Psychology of Education Vidare till DOI
Camilla Forsberg, Björn Sjögren, Robert Thornberg, Jun Sung Hong, Claudio Longobardi (2023) Longitudinal reciprocal associations between student-teacher relationship quality and verbal and relational bullying victimization Social Psychology of Education Vidare till DOI
Robert Thornberg, Björn Sjögren, Peter Ekberg, Sandra Englund, Trine Ohman, Bjorn Robbins (2023) Individual and collective moral disengagement as predictors of bullying perpetration: a short-term longitudinal multilevel study Educational Psychology, Vol. 43, s. 1219-1236 Vidare till DOI

Relaterad forskning

Relaterade forskare

Organisation