Kränkningar och mobbning i skolan

Mobbning i skolan är ett utbrett fenomen. Min forskning kretsar kring att genom elevenkäter kartlägga mobbningens utbreddhet och undersöka hur den hänger samman med olika kognitiva, moraliska och sociala faktorer. Tillsammans vill vår forskargrupp om mobbning bidra med kunskap om hur vi kan förstå och förebygga mobbning i skolan.

I de flesta mobbningssituationer finns andra närvarande utöver just de som utsätter och de som blir utsatta. Min forskning har ett särskilt fokus på just dessa åskådarroller. Tar åskådarna parti för de som utsätter, tar de parti för de som blir utsatta eller är de passiva? Och vilka faktorer spelar en roll för dessa val?

Undervisning

Jag undervisar främst inom kurser och program för blivande lärare, exempelvis om pedagogisk psykologi, sociala relationer och mobbning, vetenskaplig metod.

Nätverk

Nordic Educational Research Association (NERA)
Bullying Research Network (BRNET)

Publikationer

2023

2022

2021

Relaterad forskning

Relaterade forskare

Organisation