Presentation

Jag har ett brett intresse för social-, moral- och utvecklingspsykologiska frågor. Som doktorand är jag en del av ett longitudinellt mobbningsprojekt där vi studerar sociala och moraliska processers relation till olika roller i mobbningssituationer. 

CV

2014

Fil. mast. Psykologi

2012

Fil. kand. Psykologi och Sociologi 

Undervisning

Lärarutbildningen - UK 2 – Utveckling och lärande

Nätverk

Nordic Educational Research Association (NERA)

Bullying Research Network (BRNET)

 

Publikationer

2022

2021

Bodil Karoline Ravn Munkvold, Ole Solheim, Jiri Jr. Bartek, Alba Corell, Eddie de Dios, Sasha Gulati, Eirik Helseth, Klas Holmgren, Margret Jensdottir, Mina Lundborg, Eduardo Erasmo Mendoza Mireles, Ruby Mahesparan, Oystein Vesterli Tveiten, Peter Milos, Henrietta Nittby Redebrandt, Lars Kjelsberg Pedersen, Jon Ramm-Pettersen, Rickard L. Sjöberg, Björn Sjögren, Kristin Sjåvik, Anja Smits, Gregor Tomasevic, Tomas Gomez Vecchio, Einar O. Vik-Mo, Maria Zetterling, Oyvind Salvesen, Asgeir S. Jakola (2021) Variations in the management of diffuse low-grade gliomas - A Scandinavian multicenter study Neuro-Oncology Practice, Vol. 8, s. 706-717 Vidare till DOI

Relaterad forskning

Relaterade forskare