Caroline Ludvigsson

Administratör

Grunden i mitt arbete är att samverka mellan samt stödja lärare och studenter inom programmet.

Utbildningsadministratör på sjuksköterskeprogrammet vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH).

Min uppgift är att bistå med den hjälp som efterfrågas gällande de olika delarna inom utbildningsadministration.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Administratör för termin 4 (5,6)
  • Självständigt arbete (examensarbeteskursen)
  • Sjuksköterskeprogrammets webbsida för VFU
  • E-tjänstekort
  • Servicewebben för studentrelaterade frågor (LiU-desk)

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter

Organisation

Kollegor