Helene Pers

Administratör

Utbildningsadministratör på Sjuksköterskeprogrammet SSK samt Avdelningsadministratör vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH).

Grunden i mitt arbete är att samverka mellan samt stödja lärare och studenter inom programmet och avdelningen.

Arbetsuppgifter inom utbildningsadministration

• Administratör för termin 3 (back-up för termin 1 + 2)
• Lokal- och schemaombokare i Timeedit för avd ORH.
• Servicewebben för studentrelaterade frågor (LiU-desk)

Arbetsuppgifter inom avdelningsadministration

• Disputationer/halvtidsseminarium
• Bokar resor/internat/konferenser och diverse möten
• Inköp och beställningar
• Arvoden och reseräkningar med forskningsanknytning
• Personaladministration
• Inventering
• Arkivering

Arbetar i följande system

• Ladok; studieadministrativ hantering
• EXAM
• Lisam; utbildningsplattform
• TAL; tentamensbokningssystem
• Wiseflow; Digital examination
• LiU-desk (Servicewebben); Ärendehanteringssystem
• Timeedit; Schemabokning/ombokning av lokaler
• Raindance

Nätverk och uppdrag

• Arbetsplatsombud för fackförbundet ST
• Arbetsmiljöombud Norrköping HMV
• Deltar i institutionens Lokala samverkansgrupp (LSG)
• Brandombud ORH Norrköping
• Villa wärd för Wadströmska Villan Norrköping


Organisation

Kollegor