Fotografi av Helena Svanberg

Helena Svanberg

Administratör

Utbildningsadministratör på sjuksköterskeprogrammet vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH).

Grunden i mitt arbete är att samverka och stödja lärare och studenter gällande de olika delarna inom utbildningsadministration.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Administratör för termin 1 och 2 (back-up för termin 3)
• VFU-placerare för termin 1
• Lokal- och schemaombokare i Timeedit för avd ORH.
• Servicewebben för studentrelaterade frågor (LiU-desk)

Arbetar i följande system

• Ladok; studieadministrativ hantering
• Lisam; utbildningsplattform
• TAL; tentamensbokningssystem
• EXAM; elektroniskt rättningsprotokoll
• Wiseflow; Digital examination
• Liu-desk (Servicewebben); Ärendehanteringssystem
• Bilda; kurs- och utbildningsdatabas
• Timeedit; Schemabokning/ombokning av lokaler

Organisation

Kollegor