Fotografi av Claes Algström

Claes Algström

Universitetsadjunkt

Jag har en filosofie magisterexamen i fysik från Linköpings Universitet. Jag undervisar i matematik på civilingenjörsprogrammen Elektronikdesign (ED), Kommunikation, transport och samhälle (KTS) och Medieteknik (MT) samt på grundlärarprogrammet och tekniskt/naturvetenskapligt basår och en kurs i matematikspecialisering för gymnasieelever.

Undervisning

Organisation