Fotografi av Cornelia Linderoth

Cornelia Linderoth

Doktorand

Utbildningssektorn utvecklas konstant, och införandet av EdTech (Educational Technology) and AI (Artificiel intelligens) för med sig såväl spännande utveckling som osäkerhet för framtiden.

Min forskning fokuserar på att undersöka olika perspektiv på AI inom utbildning, med särskilt fokus på lärares åsikter. Detta görs genom att utforska hur införandet av AI påverkar lärares arbete och hur deras föreställningsvärldar (imaginaries) formar deras uppfattning om AI:s potential. Dessutom analyserar jag rollen hos vägledande AI-policy för att förstå samhällets föreställningsvärldar, vilka till stor del styr beslutsfattningen om AI på global nivå.

Publikationer

Forskning

Handledare

Organisation