Forskning om samspelet mellan körskoleelev och lärare

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete och verksam inom projekt Förarutbildning i praktiken.

Förarutbildning i praktiken

Projektet anlägger ett interaktionsanalytiskt perspektiv på förarutbildning.

Detaljerade videoanalyser av det trafikförankrade samspelet mellan körskoleelev och lärare identifierar både språkliga och andra resurser som deltagarna använder för att både framföra fordonet och för att hantera detta som ett undervisnings- och lärandetillfälle. Projektet väntas bidra med ny praktikförankrad kunskap om körundervisning och övningskörning och deras roll i formandet av unga trafikanter.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Publikationer

Relaterad information