Fotografi av Daniel Björklund-Flärd

Daniel Björklund-Flärd

Universitetsadjunkt

Min forskning handlar om att lära sig att se i trafik.

Forskning om samspelet mellan körskoleelev och lärare

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete och verksam inom projekt Förarutbildning i praktiken.

Förarutbildning i praktiken

Projektet anlägger ett interaktionsanalytiskt perspektiv på förarutbildning.

Detaljerade videoanalyser av det trafikförankrade samspelet mellan körskoleelev och lärare identifierar både språkliga och andra resurser som deltagarna använder för att både framföra fordonet och för att hantera detta som ett undervisnings- och lärandetillfälle. Projektet väntas bidra med ny praktikförankrad kunskap om körundervisning och övningskörning och deras roll i formandet av unga trafikanter.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Publikationer

2020

Jakob Cromdal, Mathias Broth, Daniel Björklund, Lena Levin (2020) Sensational driving: instructing and calibrating sensory perception in early driver training Discursive psychology and embodiment: beyond subject-object binaries, s. 169-196 Vidare till DOI

2018

Daniel Björklund (2018) Drilling the mirror routine: From non‐situated looking to mobile practice in driver training International Journal of Applied Linguistics, Vol. 28, s. 226-247 Vidare till DOI

Relaterad information