Presentation

Publikationer

2018

David Gundlegård

Transport Analytics Based on Cellular Network Signalling Data

Doktorsavhandling, sammanläggning

Nils Breyer, Clas Rydergren, David Gundlegård

Cellpath Routing and Route Traffic Flow Estimation Based on Cellular Network Data

Ingår i The Journal of urban technology

Artikel i tidskrift

2017

Andreas Allström, Jaume Barceló, Joakim Ekström, Ellen Grumert, David Gundlegård, Clas Rydergren

Traffic management for smart cities

Ingår i Designing, developing, and facilitating smart cities

Kapitel i bok, del av antologi