Fotografi av David Gundlegård

David Gundlegård

Universitetslektor

Publikationer

2023

Jouni Lindberg, Fredrik Kokacka, David Gundlegård (2023) Terrängpejlen, CARER arbetsrapport: Pejlmetodik för checklistor
David Gundlegård, Rebecca Stenberg, Fredrik Kokacka, Jouni Lindberg (2023) Terrängpejlen, CARER arbetsrapport: nulägesanalys
Matej Cebecauer, Erik Jenelius, David Gundlegård, Wilco Burghout (2023) Revealing representative day-types in transport networks using traffic data clustering Journal of Intelligent Transportation Systems / Taylor & Francis Vidare till DOI
Nikolaos Tsanakas, David Gundlegård, Clas Rydergren (2023) O-D matrix estimation based on data-driven network assignment Transportmetrica B: Transport Dynamics, Vol. 11, s. 376-407 Vidare till DOI
Rebecca Stenberg, Fredrik Kokacka, David Gundlegård, Jouni Lindberg, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg (2023) Lokalisering i oländig terräng: Slutrapport Terrängpejlen-projektet

Forskning

Nyheter