20 oktober 2020

Desirée Enlund har fått Rudolf Meidner-priset för sin avhandling "Contentious Countrysides". I motiveringen till priset nämns bland annat att "En viktig förtjänst är hur avhandlingen lyfter fram platsen och sociala rörelsers betydelse för förändring, och visar på det lokala motståndets omedelbara relevans för dagens politiska debatter".

Desirée EnlundRudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARBARK).

- Det var en stor överraskning när de ringde från ARBARK och otroligt roligt! Dels för att priset är i Rudolf Meidners namn dels för att det är så många forskare som jag ser upp till som har fått det innan mig. Dessutom är det extra roligt att jag är den första kulturgeografen som får det här priset, säger Desirée Enlund.

I dag arbetar Desirée Enlund som postdoktor på Tema Genus. Hennes avhandling studerar den offentliga sjukvårdens omvandling från 1990-talet och framåt genom två fall av sociala rörelser och kooperativ som protesterar mot konsekvenserna av denna omvandling på landsbygden. Dessa två fall är en personalkooperativ vårdcentral som öppnade på 1990-talet i Jämtland och senare har blivit ett medborgarkooperativ som ägs av 600 medlemmar i bygden och protesterna mot nedskärningarna på Sollefteå sjukhus från 2015 och framåt. I Sollefteå började protesterna med demonstrationer och gick vidare till en ockupation av sjukhuset och senare öppnade de också en medborgarkooperativ vårdcentral som ägdes av 200 medlemmar.

Dels visar avhandlingen på de stora förändringar som den offentliga sjukvården har genomgått de senaste tre decennierna och hur marknadiseringen och privatiseringen av sjukvården har skapat ett ojämlikt sjukvårdslandskap där landsbygden missgynnas av att resurser försvinner och hur dessa istället samlas i städerna där en det är lönsamt att starta privata vårdenheter. Men den belyser också hur olika typer av omarbetande och motstånd mot dessa förändringar kan se ut och hur de bygger på varandra, där motstånd och självorganisering av sjukvård har varit tätt sammanbundna när människor har försökt försvara eller (åter)skapa en rättvis sjukvård.

Läs pressmeddelande på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida. 


Rudolf Meidner-seminariet 2021

Under seminariet presenterar de senaste två årens Rudolf Meidner-pristagare, Astrid Elkjær Sørensen (2019) och Desirée Enlund (2020), sina viktigaste resultat. Därefter diskuterar en panel betydelsen av dessa resultat för den fackliga rörelsen.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Personer i siluett i olika starka färger

Tema Genus (TEMAG)

Tema Genus bedriver forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell förankring.