diaho63

Diana Holmqvist

Doktorand

Studerar vuxenutbildningens organisation och dess inverkan på lärares arbete och profession. Har arbetat som gymnasielärare och undervisar nu på våra lärarprogram och vår internationella masterutbildning om vuxnas lärande. 

Presentation

Mitt avhandlingsprojekt studerar kommunal vuxenutbildning – hur det organiseras i olika kommuner och vilken betydelse organisationen av utbildningen genom upphandling har för lärare som är verksamma inom komvux.

Som gymnasielärare i tyska och psykologi var jag intresserad av och engagerad i lärares professionella utveckling. Det intresset lever idag vidare, då jag undervisar på våra lärarprogram och på det internationella masterprogrammet ”Adult Learning and Global Change”.

 

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll