Fotografi av Eduardo Tapia

Eduardo Tapia

Universitetslektor

Jag är en analytisk sociolog och en segregationsforskare som kombinerar statistiska och simuleringsmetoder för att analysera segregationsdynamiken i skolan och boendet.

Presentation

Sociala fenomen är vackert komplexa, med många ömsesidiga beroenden som varierar på många sätt och intensiteter. Att reda ut denna komplexitet motiverar mitt arbete på IAS.

Genom att kombinera flexibiliteten hos simuleringsmodeller för att analysera ömsesidigt beroende beteenden med lämpligheten hos diskreta valmodeller för att studera individuellt beteende, undersöker jag segregationsprocesser ur ett dynamiskt perspektiv.

Jag ser dessa simuleringsmodeller som sociala laboratorier, som hjälper oss att förstå hur individuella handlingar inom strukturella miljöer leder till makrosociala mönster. Dessutom använder jag dessa modeller för att utvärdera de potentiella effekterna av policyinsatser inom ett holistiskt, empiriskt grundat ramverk.

För närvarande leder jag ett projekt på IAS för att utvärdera hur grannskapets rykte påverkar hushållens bostads- och skolval i Sverige. I detta projekt kommer vi att tillämpa spjutspetstekniker med hjälp av stora språkmodeller för att studera stadsdelars rykte i svenska tidningsdata och nätmediasajter.

Min bakgrund i analytisk sociologi började vid det autonoma universitetet i Barcelona, där jag tog en doktorsexamen. i sociologi med en avhandling med titeln "A Dynamic Study of Rumour Diffusion." Jag flyttade sedan till LiU och Institutet för Analytisk Sociologi (IAS), där jag har fördjupat mig i segregationsdynamik med hjälp av statistisk modellering, nätverksanalys och simuleringsverktyg.

Jag är också föreståndare för kursen "Agent-Based Modeling for the Social Sciences" - en obligatorisk kurs i Master’s in Computational Social Science-programmet som erbjuds av IAS vid LIU.

Publikationer

Forskning

Nyheter

Organisation