Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde är korruption och korruptionsrisker i mogna välfärdsstater, med särskilt fokus på korruption i Sverige.

Jag är doktorand vid Institutet för Analytisk Sociologi och Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet. Jag har tidigare forskat kring korruptionsrisker relaterade till New Public Management.

Mekanismer och processer orsakade av korruption

Som doktorand vid både IAS och CKS har jag ambitionen att dra nytta av kunskaper från två olika vetenskapsområden. Jag ser stor potential i att tillämpa metoder och förhållningssätt från analytisk sociologi inom korruptionsforskning. Vanligen fokuserar korruptionsforskning antingen på att hitta statistisk korrelation mellan variabler eller att studera fallstudier på individnivå. Mitt mål är att bygga en bro mellan dessa angreppssätt genom att studera de mekanismer och processer som korruption på mikronivå leder till.

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Handledare

Nyheter

Mina forskningsmiljöer