Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde är korruption och korruptionsrisker i mogna välfärdsstater, med särskilt fokus på korruption i Sverige.

Jag är postdoktor vid Institutet för Analytisk Sociologi och Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Jag har tidigare forskat kring korruptionsrisker relaterade till New Public Management.

Publikationer

2023

2022

2021

2020

Nyheter

Mina forskningsmiljöer