13 mars 2023

Det finns risk att personer gynnas om de har släktingar på viktiga poster inom offentlig sektor. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet, där korruption i en mogen demokrati undersöks. Slutsatsen är att så kallad nepotism är ett problem som behöver mer uppmärksamhet i Sverige.

Förstoringsglas som förstorar ordet korruption.
TheaDesign
Sverige brukar klassas som ett land där graden av korruption är låg. Det stämmer om man till exempel tittar på antalet fällande domar när det gäller mutbrott.

Men kritikerna menar att korruptionen ändå kan vara underskattad. Detta eftersom de rankingar som görs missar former som är svårare att upptäcka och som har en mindre påtaglig påverkan på människors dagliga liv. En sådan är när politiker eller tjänstemän tar beslut som olovligen gynnar vänner eller släktingar, så kallad nepotism eller vänskapskorruption.

För att undersöka hur det förhåller sig har Emanuel Wittberg i sin doktorsavhandling, analyserat registerdata över hela svenska befolkningen. Det handlar till exempel om var de jobbar, vad de har för utbildning och vem de är släkt med.

Större chans till lägenhet och jobb

Emanuel Wittberg läser i sin avhandling.Korruption är ett problem att hålla ögonen på även i Sverige, menar Emanuel Wittberg. Resultatet visar att individer med föräldrar eller syskon på myndigheter eller hyresbolag har större chans att få jobb eller lägenheter. Det finns även tecken på att lokala företag kan gynnas vid offentliga upphandlingar.

–Både för lägenheter i ett givet kommunalt bostadsbolag och jobb i en given kommun eller statlig myndighet handlar det om mellan 2 och 4 procentenheters ökad chans, säger Emanuel Wittberg som doktorerat vid Institutet för analytisk sociologi och Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Enligt Emanuel Wittberg är skillnaden statistiskt säkerställd.

Det kan förstås finnas många andra förklaringar till det här än nepotism. Personer kan ha olika bakgrund, olika drivkraft, olika preferenser och olika kunskap om hur samhället fungerar, vilket kan påverka resultatet. För att rensa från sådana faktorer har Emanuel Wittberg jämfört individer som är lika varandra men där vissa har kontakter och andra inte.

Trots det går det inte att undvika att en viss osäkerhet kvarstår, eftersom all information inte finns tillgänglig i registerdatan. Han menar därför att resultatet visar var någonstans det finns risk för nepotism. Däremot går det inte att säga säkert att det handlar om det i varje enskilt fall.

– Min avhandling ger stöd för att det här är ett problem som är relevant att studera och hålla ögonen på, även i en mogen demokrati som Sverige.

Utbildning och nya rutiner

Korruption riskerar att urholka medborgarnas förtroende för myndigheterna. För att undvika det, menar Emanuel Wittberg att det måste det finns en öppenhet så att beslut går att granska. Det kan även behövas mer utbildning och bättre rutiner, till exempel genom ännu mer anonymiserade jobbansökningar.

Enligt Emanuel Wittberg är det speciella med avhandlingen dels att korruption i en mogen demokrati undersöks, dels metoden med analys av storskalig data. I undersökningen ingår många individer, organisationer och företag och dessutom analyseras detta över en lång tidsperiod. Resultatet är ett första steg mot att få en uppfattning av risken för nepotism i stor skala, menar han.

Huvudhandledare vid arbetet har Gissur Ó Erlingsson varit, biträdande handledare Benjamin Jarvis och Karl Wennberg.


Kontakt

Relaterat innehåll

Forskning

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.