Fotografi av Emma Busk Winquist

Emma Busk Winquist

Kommunikatör

Jag arbetar på Medicinska fakulteten, främst med mediaproduktion, internkommunikation och studentrekrytering.

Kommunikatör med specialinriktning foto- och videoproduktion

Jag är kommunikatör knuten till Kommunikations- och marknadsavdelningen, studentrekryterings- och alumnienheten (STAL).

Under 2023 är jag uthyrd till Medicinska fakulteten på 100 %.

Jag arbetar bl a med:

 • Studentrekrytering/marknadsföring
 • Projektledning
 • Filmade föreläsningar (inkl redigering och publicering)
  • Greenscreen
  • Lightboard
 • Instruktionsfilmer
 • Demonstrationer
 • Stöd för lärare som vill spela in på egen hand
 • Intranät
 • Externwebb

Jag kan hjälpa dig med

Marknadsföring

En film till Läkarprogrammet som beskriver undervisningen i praktiska färdigheter på programmet för presumtiva studenter.

Information

En serie filmer som beskriver hur Medicinska fakulteten arbetar med Problembaserat lärande som pedagogisk metod.

Undervisning

En serie filmer om de rättviseteorier som styr prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Om mig

Uppdrag

 • Filmfotograf och fotograf med inriktning på undervisningsmaterial, Medicinska fakulteten
 • Projektledare studentrekrytering Medfak
 • Intern och extern kommunikation

Utbildning

 • 2001 Fil. Mag. Kultur, Samhälle Mediegestaltning, LiU
 • 2006 Grafisk kommunikation, LiU
 • 2014 Att skriva för webben och interaktiva medier, Södertörns Högskola
 • 2016 Nyfiken på ledarskap, LiU
 • 2017 Internkommunikation, Företagsuniversitetet
 • 2019 Problembaserat lärande och basgruppshandledning, LiU
 • 2021 Projektledarutbildning, Berghs School of Communication

Nätverk

 • MEDKOM - Kommunikatörer inom medicinsk fakultet/Campus US

Kollegor

Organisation