Fotografi av Emma Hedlin

Emma Hedlin

Kommunikatör

Jag jobbar som kommunikatör på Barnafrid - Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.

Kommunikatör på Barnafrid

Jag är anställd som kommunikatör på Kommunikations- och marknadsavdelningen och har mitt uppdrag hos Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och unga.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  • Bistå med kommunikationsstöd åt medarbetarna på Barnafrid
  • Skapa, publicera och uppdatera innehåll på Barnafrids hemsida och sociala medier
  • Jobba med texter, film och layout

Mina kollegor

Vinter dag. En canvas på ett hus vägg som välkomnad dig till Liu.

Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

För att synas internationellt som en plats där människor och idéer möts och utvecklas krävs tydlig kommunikation. KOM:s uppdrag är att synliggöra LiU för att attrahera fler studenter, sprida kunskap och skapa stolthet och långsiktiga relationer.

Organisation