Fotografi av Per Thelaus

Per Thelaus

Kommunikatör

Jag hittar vägar och möjligheter att nå ut med information om forskning och utbildning som bedrivs vid LiU.

Kommunikatör

Jag arbetar med texter, foto och video. Ett av mina viktigaste uppdrag är att uppdatera och skapa nytt innehåll på liu.se.

Jag arbetar på Kommunikations- och marknadsavdelningen och är konsult vid Filosofiska fakulteten (FILFAK). Mitt uppdrag är att stödja verksamheten i att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Främst arbetar jag med kommunikation kring utbildning och forskning. Externkommunikation har inte bara en demokratisk funktion utan bidrar också till att öka Linköpings universitets synlighet och därmed stärka vårt varumärke.

Huvudsakliga uppdrag som kommunikatör

  • producera innehåll så som text, bild och rörlig bild
  • genomföra livesändningar och inspelningar av event
  • projektleda samt producera poddar
  • arbeta med medarbetar-, utbildnings- och forskningssidor på liu.se
  • utveckla strategi för externkommunikation
  • planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser

Här finns jag

Jag finns vid Filosofiska fakultetens kansli i D-huset på Campus Valla.

Podd

Medarbetare på Varumärkes- och eventenheten (VARE)

Organisation