Kommunikatör

Jag arbetar med texter, foto och video. Ett av mina viktigaste uppdrag är att uppdatera och skapa nytt innehåll på liu.se.

Jag arbetar på Kommunikations- och marknadsavdelningen och är konsult vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och Matematiska institutionen (MAI). Mitt uppdrag är att stödja verksamheten i att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Främst arbetar jag med kommunikation kring institutionernas forskning och utbildning. Externkommunikation har inte bara en demokratisk funktion utan bidrar också till att öka Linköpings universitets synlighet och därmed stärka vårt varumärke.

Huvudsakliga uppdrag som kommunikatör

  • arbeta med forskning- och medarbetarsidor på liu.se
  • producera innehåll så som text, bild och rörlig bild
  • utveckla strategi för externkommunikation
  • planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser

Här finns jag

Jag har två kontor på Campus Valla, vissa dagar sitter jag i IEI:s lokaler i A-huset ingång 15, andra dagar finns jag på MAI i B-huset ingång 23

 

Mina kommunikationsuppdrag vid IEI är särskilt knutna till fem avdelningar

  • Industriell produktion (IPROD)
  • Industriell ekonomi (INDEK)
  • Industriell miljöteknik (MILJÖ)
  • Energisystem (ENSYS)
  • Maskinkonstruktion (MASKIN)

Kommunikatörer på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)Visa/dölj innehåll

Mina medarbetare på Webb- och medialabbenheten (WEME)Visa/dölj innehåll

Här arbetar jagVisa/dölj innehåll