Med fokus på webb- och digital kommunikation

Jag arbetar på kommunikations- och marknadsavdelningen och är bland annat kommunikationskonsult vid Institutionen för systemteknik, ISY.

Målet är att stödja verksamheten att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Huvudsakligen arbetar jag med innehållet, så som text, bild, video, på institutionens webbsidor och är även stöd i övriga kommunikationsfrågor.

Här arbetar jag

Information om LiU