Fotografi av Erika Högstedt

Erika Högstedt

Jag är doktorand i arbetsterapi och undersöker hur vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer, som ADHD och autism, når en hållbar arbetssituation. Jag är kommundoktorand och arbetar också med forskning och utveckling i Norrköpings kommun.

I mina studier undersöks vilka interventioner vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer fått för att nå en hållbar arbetssituation. Vad har de fått för stöd? Vad hade de velat ha? Hur ser de på sin egen arbetsförmåga?

CV

Övrigt

Nätverk

  • Forskargruppen Ung och Delaktig
  • Sveriges arbetsterapeuters specialistråd

CV

  • Doktorand vid avdelningen för arbetsterapi, Linköpings universitet, 2018.
  • Utvecklingsledare, FoU Vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun. 2014-
  • Universitetsadjunkt Avdelningen för arbetsterapi, 2012-2016.
  • Specialist i arbetsterapi 2013.
  • Leg. Arbetsterapeut i Neuropsykiatriska utredningsteamet Vuxenpsykiatriska kliniken Region Östergötland 2007-2012.

Webbsida

Kajsas sida Extraordinary brains, används för rekrytering i mina studier, www.extraordinarybrains.com

Publikationer

2023

Erika Högstedt, Kajsa Igelström, Laura Korhonen, Pia Käcker, Ina Marteinsdottir, Mathilda Björk (2023) 'It's like it is designed to keep me stressed' - Working sustainably with ADHD or autism Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 8, s. 1280-1291 Vidare till DOI

Kollegor

Relaterat innehåll