Fotografi av Erik Rosenqvist

Erik Rosenqvist

Biträdande universitetslektor

Presentation

Min forskning undersöker främst hur skolor, skolmiljöer och socioekonomisk bakgrund producerar och reproducerar (o)jämlikhet i livsmöjligheter. Till exempel undersöker jag hur skolsammansättning och olika typer av kamrateffekter påverkar elevers utbildningsbeslut. Dessutom arbetar jag med studier som undersöker hur betygsättning och olika betygssystem påverkar betygsskillnader mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund.

Jag disputerade i sociologi vid Stockholms universitet i november 2018 med avhandlingen Social Influence and Educational Decisions som undersökte hur olika dimensioner av kamrateffekter och skolsammansättning formade elevernas beslut att starta och avsluta olika typer av gymnasie- och högskoleutbildningar med hjälp av registerdata.

För närvarande är jag projektledare för projektet "Consequences of educational reforms on school segregation and educational equity in Sweden, Norway and Denmark." Det jämförande projektet undersöker hur skolsegregation och skillnader i utbildningsutfall har utvecklats över tid samt med avseende på olika utbildningsreformer.

Publikationer

2022

Anders Hjorth-Trolle, Erik Rosenqvist, Anders Hed (2022) Grading Practices and the Social Gradient in GPA: Quasi-Experimental Evidence from Sweden European Sociological Review, Vol. 38, s. 455-471 Vidare till DOI

2020

Magnus Bygren, Erik Rosenqvist (2020) Elite Schools, Elite Ambitions? The Consequences of Secondary-Level School Choice Sorting for Tertiary-Level Educational Choices European Sociological Review, Vol. 36, s. 594-609 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation