04 oktober 2021

I år tilldelas åtta personer vid Linköpings universitet medel för forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. En stor del av medlen som tillfaller LiU går till forskning om funktionshinder.

Bild på barn som tvättar händerna.
Ett av projekten som tilldelas medel ska undersöka välbefinnandet hos barn med funktionsnedsättning under pandemin.

Forte delar ut totalt 750 miljoner kronor för ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är mer än man brukar och anledningen är att områdena som forskningsrådet ger medel för, tas upp i den forskningspolitiska propositionen.

Mest medel får Linköpings universitet för forskning om funktionshinder. I denna utlysning får LiU drygt 17 miljoner kronor för tre projekt som undersöker pandemins effekter samt ett om den digitala arbetsplatsen. Lisa Palmqvist får nära 4, 5 miljoner kronor för sitt projekt om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras tillfredsställelse, involvering och delaktighet vad gäller sociala insatser under COVID-19 pandemin 2020/2021. Henrik Danielsson får nära 4,5 miljoner kronor för att undersöka effekter av Covid-19 på familjer med personlig assistans och Lina Söderman Lagos projekt ”Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem: Erfarenheter av social inkludering och välbefinnande under Covid19-pandemin” tilldelas 3,8 miljoner kronor. Utöver dessa får Elisabeth Ingo får 4,4 miljoner kronor för projektet ”Kommunikation på den digitala arbetsplatsen – påverkan på delaktighet för individer med hörselnedsättning och dövhet”. 

I den årliga öppna utlysningen tilldelas Erik Rosenqvist juniorforskarbidrag på nära 6 miljoner kronor. Hans projekt tar upp utbildningsreformer och dess konsekvenser för skolsegregation och skolans likvärdighet i Sverige, Norge och Danmark.

Inom utlysningen ”vård och omsorg i samverkan” tilldelas Johannes Österholm 993 400 kronor. Han ska undersöka hur olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen kan samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom.

Tiny Jaarsma och Christian Ståhl tilldelas båda nätverksbidrag. Tiny Jaarsma 448 000 kronor för projektet ” Utveckling och utökning av ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk för att förbättra hjärt-kärlsjukvården” och Christian Ståhl 448 500 kronor för projektet Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF): En samlande och utvecklande arena för svensk arbetslivsforskning.

Slutligen tilldelas LiU ett tidskriftsbidrag för Socialvetenskaplig tidskrift på 1,2 miljoner kronor.

*

Artikeln är uppdaterad och summan för den totala summan som LiU tilldelats har därmed ändrats. 

Forskarna som tilldelats medel

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.