04 oktober 2021

I år tilldelas åtta personer vid Linköpings universitet medel för forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. En stor del av medlen som tillfaller LiU går till forskning om funktionshinder.

Bild på barn som tvättar händerna. Ett av projekten som tilldelas medel ska undersöka välbefinnandet hos barn med funktionsnedsättning under pandemin.

Forte delar ut totalt 750 miljoner kronor för ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är mer än man brukar och anledningen är att områdena som forskningsrådet ger medel för, tas upp i den forskningspolitiska propositionen.

Mest medel får Linköpings universitet för forskning om funktionshinder. I denna utlysning får LiU drygt 17 miljoner kronor för tre projekt som undersöker pandemins effekter samt ett om den digitala arbetsplatsen. Lisa Palmqvist får nära 4, 5 miljoner kronor för sitt projekt om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras tillfredsställelse, involvering och delaktighet vad gäller sociala insatser under COVID-19 pandemin 2020/2021. Henrik Danielsson får nära 4,5 miljoner kronor för att undersöka effekter av Covid-19 på familjer med personlig assistans och Lina Söderman Lagos projekt ”Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem: Erfarenheter av social inkludering och välbefinnande under Covid19-pandemin” tilldelas 3,8 miljoner kronor. Utöver dessa får Elisabeth Ingo får 4,4 miljoner kronor för projektet ”Kommunikation på den digitala arbetsplatsen – påverkan på delaktighet för individer med hörselnedsättning och dövhet”. 

I den årliga öppna utlysningen tilldelas Erik Rosenqvist juniorforskarbidrag på nära 6 miljoner kronor. Hans projekt tar upp utbildningsreformer och dess konsekvenser för skolsegregation och skolans likvärdighet i Sverige, Norge och Danmark.

Inom utlysningen ”vård och omsorg i samverkan” tilldelas Johannes Österholm 993 400 kronor. Han ska undersöka hur olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen kan samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom.

Tiny Jaarsma och Christian Ståhl tilldelas båda nätverksbidrag. Tiny Jaarsma 448 000 kronor för projektet ” Utveckling och utökning av ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk för att förbättra hjärt-kärlsjukvården” och Christian Ståhl 448 500 kronor för projektet Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF): En samlande och utvecklande arena för svensk arbetslivsforskning.

Slutligen tilldelas LiU ett tidskriftsbidrag för Socialvetenskaplig tidskrift på 1,2 miljoner kronor.

*

Artikeln är uppdaterad och summan för den totala summan som LiU tilldelats har därmed ändrats. 

Forskarna som tilldelats medel

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.