Fotografi av Fredrik Stahre

Fredrik Stahre

Universitetsadjunkt

Min forskning
och undervisning inom logistik handlar primärt om materialflöden och
samarbete/koordinering i supply chains, dvs företags/organisationers interna
och externa flöden från leverantör och till kund.

Publikationer

2023

Henrik Gillström, Maria Björklund, Fredrik Stahre, Mats Abrahamsson (2023) Critical factors in logistics service providers business model for electrified freight

2008

Dan Andersson, Maria Huge-Brodin, Jakob Rehme, Fredrik Stahre (2008) Supply Co-ordination: A study of the Swedish food market IPSERA,2008
Mats Abrahamsson, Fredrik Stahre, Maria Huge-Brodin, Jakob Rehme, Dan Andersson (2008) Logistics Changes and Challenges in Swedish Food Supply Chains Nofoma 2008

2007

Erik Bergvall, Johan Spångö, Dan Andersson, Fredrik Stahre, Per-Olof Brehmer (2007) En översikt av företag inom kategorin kött och chark och deras situation på den svenska marknaden

2004

Fredrik Stahre (2004) Logistikmix mellan händerna TH : Transport & Hantering, Vol. 8, s. 22-23