Presentation

Jag har en masterexamen i medieteknik (Linköpings Universitet, 2010) och en doktorsexamen inom samma område (Linköpings Universitet, 2018). Min doktorsavhandling presenterar tekniker för infångning, distribution och display av bilder och video med stort dynamiskt omfång (HDR, fr. engelskans High Dynamic Range). Dessa omfattar bland annat tonmappning av HDR-video, för att kunna återbilda formatet på en konventionell display, samt djupinlärning för att återskapa HDR-information i konventionellt fotograferade bilder.

Forskningsintressen

Min forskning berör tekniker inom bildbehandling, datorgrafik och datorseende. Jag har ett stort intresse för HDR-bilder, samt maskininlärning för bildbehandling och datorseende.

Visa/dölj innehåll

2018

2017

2016