Presentation 

Idrottsmedicin - ett mångfacetterat område

Min tidigare forskning har framförallt berört biomekanik och ortopediska operationer. Under de senare åren har forskningen breddats och mina samarbeten inom fysioterapin -framförallt inom knäforskningen - har lett till att jag fokuserar mer på träningens betydelse och inte minst psykiska och kontextuella faktorer.

Inom Athletics Research Center forskar vi mycket på långlöpning både vad gäller elit- och rekreationslöpare. Vi har även projekt inom andra idrotter såsom damfotboll, där jag också arbetar som lagläkare, samt inom konståkning. Inom knäforskningen har vi flera samarbetsprojekt med CMIV där vi använder och utvärderar nya och förfinade MR- och datortomografi-metoder.

Vi har också kontakter inom idrottsfysiologin kring exempelvis hjärtscreening.
Jag tycker att det är av yttersta vikt att integrera flera specialområden för att utveckla och förbättra idrottsforskningen.
 

Nätverk och undervisning

Undervisning

  • Läkarprogrammet (ortopedi, knäskador), visualisering
  • Idrottsmedicin - Huvudansvarig för det fyra veckors valfria momentet Idrottsmedicin inom läkarutbildningen K10

Publikationer

2023

2022

Forskning

Medier

SVT Öst

I det här tv-inslaget ger Håkan Gauffin flera olika tips och delar med sig av kunskap kring utomhusträning vintertid. 

Löpningsforskaren rekommenderar att springa på vintern

Forskning och framsteg

Ortopeder forskar på långlopp