Behandling av meniskskador

Artroskopibilder på meniskskador
En skadad menisk kan orsaka låsning och smärta

Under många år har artroskopier (titthålsoperationer) av knäleden på grund av misstänkt meniskskada varit den absolut vanligaste ortopediska operationen. Emellertid har nyttan av operationen ifrågasatts de senaste åren hos medelålders och äldre då även andra strukturer i leden påverkas med åren. Exempelvis kan broskskador och artros (ledsvikt) också orsaka smärtor och ledupphakningar.

Därför startade vi år 2010 en studie där vi följt en grupp på 150 deltagare mellan 45 och 64 års ålder med menisksymptom som alla fått rehabiliteringsträning vilket i tidigare studier visat god effekt. Hälften lottades till att genomgå en knäledsartroskopi och hälften till initial icke-kirurgi. Resultaten har visat sig mycket värdefulla.
Tre artiklar har publicerats i stora internationella tidskrifter.

Kortfattat har resultaten visat att smärtan i knäleden minskade hos flertalet som var med i studien, alltså både de som fick artroskopi i kombination med träning och de som enbart tränade. Ett år efter att deltagarna gick med i studien, hade smärtan minskat mera i gruppen som fick en knäledsartroskopi. När vi sedan jämförde smärtan 3 och 5 år efter studiens början, fanns det inte längre några skillnader i smärta mellan grupperna. Alltså kan knäledsartroskopi i kombination med träning minska smärtan mer än enbart träning på kort sikt, men denna skillnad mellan grupperna kvarstår inte efter 3 eller efter 5 år. Vidare visade röntgenbilderna att operationen i sig inte påverkat eventuell artrosutveckling i knäleden (det var samma i bägge grupperna).

Dessa positiva resultat för knäledsartroskopi initialt har aldrig tidigare visats i en randomiserad (lottad) studie. Att lotta till två olika grupper anses vara det bästa sättet för att kunna få säkra resultat av hög vetenskaplig kvalitet. Detta för att läkaren inte ska kunna välja olika behandlingar beroende på exempelvis besvärsgrad, vilket skulle göra det omöjligt att bedöma vilken behandling som är att föredra.

Eftersom träning som behandling hade bra effekt för många deltagare tyder resultaten på att alla inte behövt eller haft nytta av operationen. Denna studie samt andra liknande studier ligger till grund för riktlinjer för behandling av knäsmärta hos medelålders personer, där rekommendationen är att träning som behandling ska vara förstahandsval, men att en artroskopi ibland kan vara till nytta om besvären inte lindras av den initiala träningen.

 

Artroskopi

Skadad menisk
Skadad menisk

Skadad menisk

Skadad meniskdel som ligger snett (flap). Den kan orsaka låsning och/eller smärta (det finns känselnerver i ledkapseln men inte i menisken).

Skadad menisk på medelålders person
Skadad menisk på medelålders person

Meniskskada på ung person <25 år

På en ung person går det bra att sy (via artroskopet) och ofta få menisken att läka.

Skadad menisk på medelålders person
Skadad menisk på medelålders person

Meniskskada på medelålders person (>40 år), eller äldre

På en äldre person (över 40) är menisken skörare och spricker ofta på flera ställen in mot leden där det inte finns blodkärl. Menisken kan då inte läka och det är ingen idé att sy.

Ofta är brosket sprucket och uttunnat (artros) och det kan också vara en orsak till smärta och svullnad. På de här bilderna är brosket ovanligt fint. Brosk kan inte läka och går inte att laga. Då menisken har en stötdämpande, skyddande funktion för brosket tar man enbart bort skadade delar (med bittång). Om man tar bort för mycket ökar istället risken för artros på sikt.

Publikationer

Relaterad forskning

Forskargrupp

Organisation