Athletics Research Center (ARC)

Långdistanslöpare på friidrottsarena

Friidrott är ur ett globalt perspektiv en av de mest populära individuella sporterna och den största idrotten vid OS. Athletics Research Center (ARC) är en internationell samlingspunkt för tvärvetenskaplig friidrottforskning. Tillgång till friidrottsanläggningar både inomhus och utomhus på universitetsområdet är en grund för den tillämpade forskningen vid centret.

Forskningen vid ARC avser att främja hållbarhet i prestation och hälsa bland friidrottsutövare och parasportare över hela världen. Det vill vi uppnå genom att resultat från idrottsnära forskning systematiskt överförs till friidrottspraktik genom insatser som sträcker sig från utbildningsprogram till kliniska behandlingar och ny hälsofrämjande teknik.

Traditionella forskningsmetoder inom idrottsepidemiologi, klinisk idrottsmedicin, beteendevetenskap samt pedagogik och informationsteknik integreras i ARC för att generera ny kunskap inom området.

Verksamheten inom ARC planeras tillsammans med nationella och internationella friidrottsförbund och utövare. Forskningsprogrammet omfattar epidemiologiska studier av ungdomar, elitidrottare och motionärer, kliniska studier och undersökningar av samband mellan beteende och prestation samt hälsa. 

Till grund för programmet ligger en vision om en ren idrott, dvs. en friidrott fri från övergrepp och doping. ARC bidrar till utbildningar på Master-nivå inom idrottsmedicin samt ett flertal grundutbildningar. En forskarklubb finns för studenter och ett forskningsanslutningsprogram inom idrottsmedicin för kliniker verksamma inom sjukvården. 

ARC publicerade 2014 i samarbete med Internationella friidrottsförbundet (IAAF) ett konsensusdokument för definition och registrering av skador och sjukdomar i forskning inom friidrott samt riktlinjer för datainsamling och analysprocedurer. Sedan 2014 har ARC samarbetat med IAAF i forskningsprojekt vid världsmästerskap i friidrott från ungdom till vuxennivå.

Timpka T, Alonso JM, Jacobsson J, et al. Injury and illness definitions and data collection procedures for use in epidemiological studies in Athletics (track and field): consensus statement. Br J Sports Med. 2014 Apr;48(7):483-90

 

Själsliga ärr ökar idrottares skaderisk

Aktiva elitfriidrottare som utsatts för sexuella eller fysiska övergrepp någon gång i livet löper större risk för att drabbas av skador. Sambandet ses främst hos kvinnliga idrottare, visar en ny studie från Athletics Research Centre vid LiU.

Publikationer

I urval

Omslag för publikation ''
Jenny Jacobsson, D. Bergin, Toomas Timpka, J. M. Nyce, Örjan Dahlström (2018)

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports , Vol.28 , s.348-355 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Toomas Timpka, Jenny Jacobsson, Victor Bargoria, Julien D. Periard, Sebastien Racinais, Ola Ronsen, Karin Halje, Christer A. Andersson, Örjan Dahlström, Armin Spreco, Pascal Edouard, Juan-Manuel Alonso (2017)

British Journal of Sports Medicine , Vol.51 , s.272-+ Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Toomas Timpka, Jenny Jacobsson, Örjan Dahlström, Jan Kowalski, Victor Bargoria, Joakim Ekberg, Sverker Nilsson, Per Renström (2015)

British Journal of Sports Medicine , Vol.49 , s.1472-1477 Vidare till DOI

Forskargruppen

Forskningsledare

Externa medlemmar i forskargruppen

Seniora Forskare

Bo Tillander MD PhD
Christer Andersson MD PhD
Sverker Nilsson MD PhD
Johan Lyth PhD

Fo-ass och Postdok

Victor Bargoria MD MSc
Ben Raysmith PT MSc
Kristina Fagher PT MSc
Richard Thompson PT MSc
Anna Ek PT BSc

Relaterad forskning

Organisation