Läkarprogrammet, 330 hp

Utbildningsprogram Läkarprogrammet

Läkarprogrammet erbjuder en utbildning där du tidigt får komma i nära kontakt med din framtida yrkesroll och träffa patienter. Du studerar läkarvetenskapens traditionella ämnen och integrerar kunskaperna ur ett helhetsperspektiv för människan.

Läkarprogrammet, 330 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Läkarprogrammet, 330 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Läkarprogrammet, 330 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Helhetsperspektiv

Utgångspunkten för läkarprogrammet är studentcentrerat lärande med fokus på problembaserat lärande (PBL), en pedagogisk modell där du själv tar ansvar för din inlärning med hjälp av andra studenter och lärare. Studierna sker med utgångspunkt i de olika organsystemen. Eftersom det är viktigt att läkare arbetar utifrån en vetenskaplig grund, präglas hela utbildningen avvetenskaplig metodik.

Programmets upplägg

 Programmet är indelat i elva kurser som vardera omfattar en termin (30 hp). De första två kurserna (terminerna) fokuserar på viktiga begrepp inom basvetenskaper vilka studeras i relation till situationer som du kommer att möta i ditt framtida yrke. Under termin 3-5 kompletteras de basvetenskapliga principerna med studier om allmänna mekanismer för sjukdomars uppkomst och principer för diagnostik och behandling. Under de första fem kurserna (terminerna) får du också träna på hur man kommunicerar med och undersöker patienter. Från och med termin sex varvas verksamhetsförlagd utbildning inom olika kliniska discipliner med teoretiska studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig viktig erfarenhet av att arbeta i team med andra yrkeskategorier inom sjukvården – i en vanlig vårdmiljö med riktiga patienter.

Under termin åtta får du genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete.

På de avslutande sex terminerna är undervisningen förlagd till någon av utbildningens fyra huvudorter. Det innebär att du genomför din utbildning i antingen Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar. Viss verksamhetsförlagd utbildning kan emellertid periodvis förläggas utanför huvudstudieorterna. Detta gäller för samtliga terminer. Linköpings universitet är ansvarig för utbildningen på samtliga orter.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på UHR:s webbplats.

Här hittar du UHR:s statistik

En unik utbildningsmiljöVisa/dölj innehåll

Som student inom medicin och vård på LiU får du en unik möjlighet att träna i verklighetsnära simuleringsövningar vid Clinicum. 

Mer om läkarprogrammetVisa/dölj innehåll

Möt Amna som läser till läkare

Möt Linus som läser till läkare

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

För att få läkarlegitimation krävs minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT). Allmäntjänstgöringen genomförs som en tidsbegränsad anställning som utannonseras av respektive region eller landsting.  För att bli specialist krävs fem till sex års utbildning inom specialiteten, samtidigt som du tjänstgör som läkare inom specialområdet.

Artiklar om utbildning vid Medicinska fakultetenVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll