Undervisning, lärande och utveckling

Hälso- och sjukvården står inför en revolution: demografin förändras, sjukdomspanoramat förändras och våra förväntningar förändras. Samtidigt skapar den tekniska utvecklingen förutsättningar för nya arbetssätt med ökat individ- och kunskapsfokus, men tekniken måste användas på ett genomtänkt sätt. Jag vill vara med och göra hälso- och sjukvården till ett lärande ekosystem av information.

E-hälsa – att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa – ser jag som en väg att arbeta för god vård. Ett sätt att göra vården tillgänglig, jämlik, säker, effektiv; individanpassad och kunskapsbaserad.

Jag fascineras av hälso- och sjukvårdssystemets komplexitet, och vår forskning handlar om att koppla samman dess olika komponenter och system. Med hjälp av informationsmodeller, ontologier och kunskapsrepresentation vill vi skapa en infrastruktur för återkopplade system av system där exempelvis patientinformation och kunskapsförsörjning hänger ihop. Då kan tekniken stärka vår förmåga att ta hand om oss själva och vara delaktiga i vårt välbefinnande.

I lärarrollen utgår jag från studenten som medskapare av kunskap: att kunskap skapas genom dialog och interaktion. Vi läser, reflekterar och prövar våra tankar mot andra och varandra, vilket också skapar förutsättningar för att utveckla kompetenser som behövs för ett hållbart yrkesliv och, i förlängningen, ett hållbart samhälle.

Som programnämndsordförande vill jag arbeta med starkt fokus på lärande och pedagogisk utveckling, vilket jag i varierande omfattning också har förmånen att arbeta med i Didacticums kurser. Jag drivs av att se studenter och kollegor utvecklas, och jag brinner för att göra saker tillsammans.

Om mig

Undervisning

  • Civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik
  • Masterprogrammet Biomedical Engineering
  • Läkarprogrammet
  • Fakultetsövergripande grundkurs i e-hälsa

Nätverk

  • Ordförande i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Publikationer

2019

2016

2014

2013

Forskning

Utbildning

Organisation

Nyheter