Pacemakers, neuroteknik, nanopartiklar och tolkning av medicinska bilder – med kombinationen av kunskaper i matematik, fysik och teknik kan du vara med och utveckla den medicinska tekniken som kan rädda liv och förbättra människors hälsa.

Civilingenjör i medicinsk teknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Utvecklingen inom medicinsk teknik går rasande snabbt och ”engineering for health” blir allt viktigare. Som civilingenjör i medicinsk teknik får du medverka i den medicinska vetenskapens utveckling. Det är du som skapar verktygen som bearbetar data från datortomografer, MR-kameror och biooptiska sensorer till en form som läkaren kan tolka; som kombinerar teknik med kroppens funktioner och som utforskar nya tillämpningsområden inom hälsa, miljö och idrott.

Anatomi, matematik, etik

För att förstå och utveckla tekniken som förbättrar människors hälsa och räddar liv behöver du såväl matematik och fysik som kunskaper om människokroppen. Under programmets första år skaffar du dig nödvändig grundkunskap och kompletterar denna med kurser i systemteknik och programmering. I flera kurser finns en mix av tekniska och medicinska inslag vilket är möjligt tack vare en nära samverkan med medicinska fakulteten på LiU och Region Östergötland.

För att kunna reflektera över teknikens konsekvenser ges även en mindre kurs i ämnet etik. Du läser även ekonomi och entreprenörskap för att få förståelse för hur tekniska idéer kan förverkligas och leda fram till nya företag. Många kurser innehåller projektarbeten där ni jobbar på ett professionellt sätt, samtidigt som ni utvecklar smarta, kvalificerade och hållbara lösningar inom det medicintekniska området. 

Fyra masterprofiler

Under den senare delen av utbildningen fördjupar du dig inom en av följande masterprofiler:

 • E-hälsa
  Digitaliseringen inom vård och hälsa ger enorma möjligheter men tekniken måste anpassas till de sammanhang där den ska göra nytta. Därför bygger profilen E-hälsa på samverkan mellan olika utbildningar och på en kombination av flera ämnesområden. Profilen erbjuds till studenter från både medicinska och tekniska utbildningar vilket ger gränsöverskridande kunskaper i båda grupperna. Genom att utveckla och koppla samman sensorer, informationssystem, beslutsstöd och artificiell intelligens kan du bidra till att människor får ökad delaktighet i sin livssituation och hälsa. Resultatet ger en högre livskvalitet för oss alla.
 • Medicinsk bildanalys och visualisering
  Inhämtning, bearbetning och användning av bilddata för att maximera nyttan av undersökningar inom hälso- och sjukvård. Du får kunskaper i att strukturera, bearbeta och lösa medicintekniska problem med särskilt fokus på analys och visualisering av multidimensionella data. Passar dig som gärna letar en teoretisk kärna i praktiska problem.
 • Medicintekniska material
  Identifiering, analys och förändring av material för biomedicinska och medicintekniska tillämpningar. Fokus ligger på hur fysik, kemi och biologi kan nyttjas för att förstå och förbättra biologiska funktioner, samt de nya förutsättningar för vård och diagnostik som moderna material erbjuder.
 • Medicintekniska modeller
  Erbjuder en god teoretisk grund inom anatomiska och fysiologiska tillstånd och förlopp. Du lär dig analysera, strukturera och tillämpa generella medicintekniska problemställningar, det vill säga Engineering for Health. Passar dig som är intresserad av tillämpad matematik, fysik, kemi, biologi och signalteori.

Jobba med teknik eller forskning

Sverige ligger långt framme inom medicinsk teknik med både framstående forskning och framgångsrika företag. Här finns en framtid som utvecklingsingenjör, teknisk specialist, projektledare eller forskare. Bredden på utbildningen ger dig goda möjligheter att även arbeta inom många andra tekniska områden.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 28%
Fysik 14%
Programmering 9%
Medicinsk teknik 24%
Elektroteknik 16%
Kandidatarbete 9%

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Som civilingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta som ledande specialist och utvecklare inom ditt område och vara med om att ta fram nya produkter och tjänster. Utbildningen ger erfarenhet av att arbeta i olika projektformer och i team. Du får kunskaper i och erfarenheter av hur du ska omsätta matematisk och teknisk teori i praktiken. Du har bred såväl som djup kompetens och kan arbeta med forskning och utveckling i näringslivet eller den offentliga sektorn. Du har också en bra grund för att starta ett eget företag.

Arbetsområden

Som civilingenjör i medicinsk teknik har du möjlighet att arbeta på ett stort antal positioner, till exempel som:

 • Produktägare, där du träffar slutanvändare för att diskutera deras krav och önskemål på produkter och system. Du analyserar kraven och samarbetar sedan med utvecklingsteam för att realisera önskemålen på bästa sätt
 • Testare, där du kontrollerar att integrationer av olika system, till exempel journalsystem och olika webbtjänster, fungerar
 • Produktionsingenjör, där du utvecklar olika typer av medicintekniska eller vårdrelaterade produkter. Du kan vara delaktig under utvecklingsfasen och se till att produktionen flyter utan störningar eller arbeta med produktvård och bistå support- och servicefunktioner.
 • Konsult, där du till exempel hjälper andra med test och verifiering av medicinteknisk mjukvara
 • Medicinteknisk civilingenjör inom hälso- och sjukvård, där du exempelvis arbetar med riskbedömning, avvikelsehantering och utbildning utifrån det medicintekniska regelverket 

Röster om utbildningen

”Vill ha ett jobb med tydlig klinisk koppling”

Studenten Sanna Ejderud berättar om varför hon valde civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik, vad hon vill jobba med när hon är klar, samt hur det är att bo och plugga i Linköping.

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier