Civilingenjör i medicinsk teknik, 300 hp

Utbildningsprogrammet Civilingenjör i medicinsk teknik, gruppdiskussion

Pacemakers, neuroteknik, nanopartiklar och tolkning av medicinska bilder – med kombinationen av kunskaper i matematik, fysik och medicinsk teknik kan du bli den som hjälper den medicinska vetenskapen att komma bortom dagens gränser.

Civilingenjör i medicinsk teknik, 300 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Teknik till nytta för människokroppen

Utvecklingen inom medicinsk teknik går rasande snabbt och ”engineering for health” blir ett allt viktigare område. Som civilingenjör i medicinsk teknik får du medverka i den medicinska vetenskapens utveckling. Det är du som skapar verktygen som bearbetar data från exempelvis datortomografer, MR-kameror och biooptiska sensorer till en form som läkaren kan tolka; som kombinerar teknik med kroppens funktioner och som utforskar nya spännande tillämpningsområden inom hälsa, miljö och idrott.

Anatomi, matematik, etik

För att förstå och utveckla tekniken som förbättrar människors hälsa och räddar liv behöver du såväl matematik och fysik som kunskaper om människokroppen. Under programmets första år skaffar du dig nödvändig grundkunskap och kompletterar denna med kurser i systemteknik och programmering. För att kunna reflektera över teknikens konsekvenser ges även en mindre kurs i ämnet etik. Du läser även ekonomi och entreprenörskap för att få förståelse för hur tekniska idéer kan förverkligas och leda fram till nya företag. Många kurser innehåller projektarbeten där ni jobbar på ett professionellt sätt, samtidigt som ni utvecklar smarta, kvalificerade och hållbara lösningar inom det medicintekniska området.

Under den senare delen av utbildningen fördjupar du dig genom att välja någon av de masterprofiler som finns:

  • Medicinsk bildanalys och visualisering
  • Medicintekniska modeller
  • Medicintekniska material

Fördjupningen gör att du kan ta ut både en civilingenjörsexamen och en masterexamen.

Långt framme

Sverige ligger långt framme inom medicinsk teknik med både framstående forskning och framgångsrika företag. Behovet av skickliga civilingenjörer är därför stort. Här finns en framtid som utvecklingsingenjör, teknisk specialist, projektledare eller forskare. Bredden på utbildningen ger dig goda möjligheter att även arbeta inom många andra tekniska områden.

De här ämnena läser du

Utbildnings- och programplan

Meritvärde

Kandidatprojekt

Därför valde de medicinsk teknik

Efter utbildningen

Som civilingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta som ledande specialist och utvecklare inom ditt område och vara med om att ta fram nya produkter och tjänster. Utbildningen ger erfarenhet av att arbeta i olika projektformer och i team. Du får kunskaper i och erfarenheter av hur du ska omsätta matematisk och teknisk teori i praktiken. Du har bred såväl som djup kompetens och kan arbeta med forskning och utveckling i näringslivet eller den offentliga sektorn. Du har också en bra grund för att starta ett eget företag.

Arbetsområden

Som civilingenjör i medicinsk teknik har du möjlighet att arbeta på ett stort antal positioner, till exempel som:

  • Produktägare, där du träffar slutanvändare för att diskutera deras krav och önskemål på produkter och system. Du analyserar kraven och samarbetar sedan med utvecklingsteam för att realisera önskemålen på bästa sätt
  • Testare, där du kontrollerar att integrationer av olika system, till exempel journalsystem och olika webbtjänster, fungerar
  • Produktionsingenjör, där du utvecklar olika typer av medicintekniska eller vårdrelaterade produkter. Du kan vara delaktig under utvecklingsfasen och se till att produktionen flyter utan störningar eller arbeta med produktvård och bistå support- och servicefunktioner.
  • Konsult, där du till exempel hjälper andra med test och verifiering av medicinteknisk mjukvara
  • Medicinteknisk civilingenjör inom hälso- och sjukvård, där du exempelvis arbetar med riskbedömning, avvikelsehantering och utbildning utifrån det medicintekniska regelverket 

Arbetsmarknad

Civilingenjörer i medicinsk teknik är efterfrågade både som specialister och generalister, och du har möjlighet att söka jobb inom många olika arbetsområden. Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen.

Vad blir man sen?

Ladda ned mer information

Här hittar du en nedladdningsbar broschyr om programmet (PDF).

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.