Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik, 300 hp

Pacemakers, neuroteknik, nanopartiklar och medicinska bilder – med kombinationen av kunskaper i matematik, fysik och teknik kan du vara med och utveckla den medicinska tekniken som kan rädda liv och förbättra människors hälsa.

Civilingenjör i medicinsk teknik

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Utvecklingen inom medicinsk teknik går rasande snabbt och teknik blir allt viktigare för hälso- och sjukvården: Engineering for Health. Som civilingenjör i medicinsk teknik medverkar du i den medicinska vetenskapens utveckling. Du skapar verktygen som bearbetar och omvandlar data från exempelvis MR-kameror och biooptiska sensorer till format som läkare kan tolka. Du kombinerar teknik med kroppens funktioner och utforskar nya tillämpningsområden inom hälsa, miljö och idrott.

Anatomi, matematik, etik

För att förstå och utveckla teknik som förbättrar hälsa och räddar liv behöver du såväl matematik och fysik som kunskaper om människokroppen. Under programmets första år skaffar du dig nödvändig grundkunskap och kompletterar med kurser i systemteknik och programmering. En mindre etikkurs hjälper dig att reflektera över teknikens konsekvenser. Du läser även ekonomi och entreprenörskap för att förstå hur tekniska idéer kan förverkligas och leda fram till nya företag. Många kurser innehåller projektarbeten där ni jobbar på ett professionellt sätt, samtidigt som ni utvecklar smarta, kvalificerade och hållbara lösningar inom medicinsk teknik.

Fyra masterprofiler

Under den senare delen av utbildningen fördjupar du dig inom en av följande masterprofiler:

 • E-hälsa
  Digitaliseringen ger enorma möjligheter att främja god vård och jämlik hälsa, men tekniken måste utvecklas med en förståelse för det sammanhang den ska användas i. Därför bygger den här profilen på samverkan mellan olika utbildningar och på en kombination av medicinsk teknik, medicinsk informatik och datateknik. Den passar dig som vill arbeta tvärvetenskapligt och se teknik i ett helhetsperspektiv.
 • Medicinsk bildanalys och visualisering
  Inhämtning, bearbetning och användning av bilddata för att maximera nyttan av undersökningar inom hälso- och sjukvård. Du får kunskaper i att strukturera, bearbeta och lösa medicintekniska problem med särskilt fokus på analys och visualisering av multidimensionella data. Passar dig som gärna letar en teoretisk kärna i praktiska problem.
 • Medicintekniska material
  Identifiering, analys och förändring av material för biomedicinska och medicintekniska tillämpningar. Fokus ligger på hur fysik, kemi och biologi kan nyttjas för att förstå och förbättra biologiska funktioner, samt de nya förutsättningar för vård och diagnostik som moderna material erbjuder.
 • Medicintekniska modeller
  Erbjuder en god teoretisk grund inom anatomiska och fysiologiska tillstånd och förlopp. Du lär dig analysera, strukturera och tillämpa generella medicintekniska problemställningar, det vill säga Engineering for Health. Passar dig som är intresserad av tillämpad matematik, fysik, kemi, biologi och signalteori.

Jobba med teknik eller forskning

Sverige ligger långt framme inom medicinsk teknik med både framstående forskning och framgångsrika företag. Här finns en framtid som utvecklingsingenjör, teknisk specialist, projektledare eller forskare. Bredden på utbildningen ger dig goda möjligheter att även arbeta inom många andra tekniska områden.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta som ledande specialist och utvecklare inom ditt område och vara med om att ta fram nya produkter och tjänster. Utbildningen ger erfarenhet av att arbeta i olika projektformer och i team. Du får kunskaper i och erfarenheter av hur du ska omsätta matematisk och teknisk teori i praktiken. Du har bred såväl som djup kompetens och kan arbeta med forskning och utveckling i näringslivet eller den offentliga sektorn. Du har också en bra grund för att starta ett eget företag.

Arbetsområden

Som civilingenjör i medicinsk teknik har du möjlighet att arbeta på ett stort antal positioner, till exempel som:

 • Produktägare, där du träffar slutanvändare för att diskutera deras krav och önskemål på produkter och system. Du analyserar kraven och samarbetar sedan med utvecklingsteam för att realisera önskemålen på bästa sätt
 • Testare, där du kontrollerar att integrationer av olika system, till exempel journalsystem och olika webbtjänster, fungerar
 • Produktionsingenjör, där du utvecklar olika typer av medicintekniska eller vårdrelaterade produkter. Du kan vara delaktig under utvecklingsfasen och se till att produktionen flyter utan störningar eller arbeta med produktvård och bistå support- och servicefunktioner.
 • Konsult, där du till exempel hjälper andra med test och verifiering av medicinteknisk mjukvara
 • Medicinteknisk civilingenjör inom hälso- och sjukvård, där du exempelvis arbetar med riskbedömning, avvikelsehantering och utbildning utifrån det medicintekniska regelverket 

Varför välja Medicinsk teknik?
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll