Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik, 300 hp

Kandidatframläggning för MED på IMT maj 2018. Studenter: Karl Stålberg och Erica Pettersson

Pacemakers, neuroteknik, nanopartiklar och tolkning av medicinska bilder – med kombinationen av kunskaper i matematik, fysik och teknik kan du vara med och utveckla den medicinska tekniken som kan rädda liv och förbättra människors hälsa.

Civilingenjör i medicinsk teknik

HT 2019, Helfart, Linköping

Civilingenjör i medicinsk teknik

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Utvecklingen inom medicinsk teknik går rasande snabbt och ”engineering for health” blir allt viktigare. Som civilingenjör i medicinsk teknik får du medverka i den medicinska vetenskapens utveckling. Det är du som skapar verktygen som bearbetar data från datortomografer, MR-kameror och biooptiska sensorer till en form som läkaren kan tolka; som kombinerar teknik med kroppens funktioner och som utforskar nya tillämpningsområden inom hälsa, miljö och idrott.

Anatomi, matematik, etik

För att förstå och utveckla tekniken som förbättrar människors hälsa och räddar liv behöver du såväl matematik och fysik som kunskaper om människokroppen. Under programmets första år skaffar du dig nödvändig grundkunskap och kompletterar denna med kurser i systemteknik och programmering. För att kunna reflektera över teknikens konsekvenser ges även en mindre kurs i ämnet etik. Du läser även ekonomi och entreprenörskap för att få förståelse för hur tekniska idéer kan förverkligas och leda fram till nya företag. Många kurser innehåller projektarbeten där ni jobbar på ett professionellt sätt, samtidigt som ni utvecklar smarta, kvalificerade och hållbara lösningar inom det medicintekniska området.

Tre masterprofiler

Under den senare delen av utbildningen fördjupar du dig genom att välja en av följande tre masterprofiler:

 • Medicintekniska material (MAT)
  Ger kunskaper för att analysera, identifiera och förändra material för biomedicinska och medicintekniska tillämpningar. Fokus på hur fysik, kemi och biologi kan utnyttjas för att förstå och förbättra biologisk funktion samt hur moderna material kan skapa nya förutsättningar för vård och diagnostik.
 • Medicintekniska modeller (MOD)
  Ger en god teoretisk grund om anatomiska, fysiologiska tillstånd och förlopp. Lär dig analysera, strukturera och tillämpa generella medicintekniska problemställningar, det vill säga ”engineering for health”. Passar dig som är intresserad av tillämpad matematik, fysik, kemi, biologi och signalteori.
 • Medicinsk bildanalys och visualisering (BV)
  Hur bilddata genereras, bearbetas och används för att maximera nyttan av undersökningar inom hälso- och sjukvård. Ger kunskaper att strukturera, bearbeta och lösa generella medicintekniska problem med särskilt fokus på analys och visualisering av multidimensionella data. Passar dig som gärna letar en teoretisk kärna i olika praktiska problem.

Fördjupningen gör att du kan ta ut både en civilingenjörsexamen och en masterexamen.

Samverkan mellan utbildningar

Inom området E-hälsa har vi valt att samarbeta mellan våra olika utbildningar för bidra till att skapa bättre hälsoförutsättningar och högre livskvalitet för alla. Genom att utveckla och koppla samman sensorer, informationssystem, beslutsstöd och artificiell intelligens kan vi bli delaktiga och stärkta i vårt självbestämmande över livssituation och hälsa.

Jobba med teknik eller forskning

Sverige ligger långt framme inom medicinsk teknik med både framstående forskning och framgångsrika företag. Här finns en framtid som utvecklingsingenjör, teknisk specialist, projektledare eller forskare. Bredden på utbildningen ger dig goda möjligheter att även arbeta inom många andra tekniska områden.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Varför välja Medicinsk teknik?
Visa/dölj innehåll

Kandidatprojekt
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta som ledande specialist och utvecklare inom ditt område och vara med om att ta fram nya produkter och tjänster. Utbildningen ger erfarenhet av att arbeta i olika projektformer och i team. Du får kunskaper i och erfarenheter av hur du ska omsätta matematisk och teknisk teori i praktiken. Du har bred såväl som djup kompetens och kan arbeta med forskning och utveckling i näringslivet eller den offentliga sektorn. Du har också en bra grund för att starta ett eget företag.

Arbetsområden

Som civilingenjör i medicinsk teknik har du möjlighet att arbeta på ett stort antal positioner, till exempel som:

 • Produktägare, där du träffar slutanvändare för att diskutera deras krav och önskemål på produkter och system. Du analyserar kraven och samarbetar sedan med utvecklingsteam för att realisera önskemålen på bästa sätt
 • Testare, där du kontrollerar att integrationer av olika system, till exempel journalsystem och olika webbtjänster, fungerar
 • Produktionsingenjör, där du utvecklar olika typer av medicintekniska eller vårdrelaterade produkter. Du kan vara delaktig under utvecklingsfasen och se till att produktionen flyter utan störningar eller arbeta med produktvård och bistå support- och servicefunktioner.
 • Konsult, där du till exempel hjälper andra med test och verifiering av medicinteknisk mjukvara
 • Medicinteknisk civilingenjör inom hälso- och sjukvård, där du exempelvis arbetar med riskbedömning, avvikelsehantering och utbildning utifrån det medicintekniska regelverket 

Arbetsmarknad

Civilingenjörer i medicinsk teknik är efterfrågade både som specialister och generalister, och du har möjlighet att söka jobb inom många olika arbetsområden. Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen.

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll