Fotografi av Henrik Casimir Ahn

Henrik Casimir Ahn

Jag är intresserad av monitorering och kirurgisk behandling av patienter med svår hjärtsvikt med nya metoder.

Behandling av svår hjärtsvikt

Jag arbetar med mätning av hjärtats fyllnadstryck hos hjärtsviktspatienter, evaluering av hjärtpumpar, experimentellt arbete med nyutvecklad teknologi för sviktbehandling, samt diagnostik av komplikationer till behandlingen. Kateterklaffar är ett dynamiskt område där jag ingår i ett kliniskt nätverk.

Jag och mina kollegor arbetar med kirurgisk behandling av hjärtsvikt (hjärtpumpar) och kateterburen klaffkirurgi. Bägge i samarbete med Hjärtcentrum inom Region Östergötland. Inom dessa projekt pågår ständigt ett kliniskt förbättringsarbete. Experimentellt arbete med en ny prototyp för ett artificiellt hjärta (Real heart) pågår. Den första humanstudien med 6 månaders uppföljning är klar med implanterbar, trådlös trycksensor. Studien kommer pågå i två år. Parallellt arbetar vi experimentellt med utveckling av en kateterburen trycksensor. Mätningen av hjärtats fyllnadstryck kan göras av patienten själv i hemmet. Den här metoden är vi först med att använda på människor och nu utvecklar vi den vidare för enklare inläggningsteknik via kateter i ljumsken.

Jag deltar också i en experimentell tryckmätarstudie i ett internationellt nätverk. 

Filmer

The Hemopump as a bridge to the HeartMate LVAD

Video

Coronary artery bypass surgery, supported by the Hemopump - CABG  

Video

LV- Failure after CABG treated with the Hemopump - Hjälphjärta

Video

Ny teknik utmanar hjärtkirurgin - Forskning i framkant  

Video

Transapical mitral valve implantation

Video

Transfemoral aortic valve implantation

Video

Transvenous, transseptal mitral valve implantation

Video

 


Publikationer

2020

Simon J. Sonntag, Bart Meyns, Henrik Casimir-Ahn, Fredrik Pahlm, Göran Hellers, Azad Najar, Ina Laura Pieper (2020) Virtual implantations to transition from porcine to bovine animal models for a total artificial heart Artificial Organs, Vol. 44, s. 384-393 Vidare till DOI

2019

Per Sundbom, Michael Roth, Hans Granfeldt, Daniel M. Karlsson, Henrik Ahn, Fredrik Gustafsson, Göran Dellgren, Laila Hübbert (2019) Sound analysis of the magnetically levitated left ventricular assist device HeartMate 3 International Journal of Artificial Organs, Vol. 42, s. 717-724 Vidare till DOI

2018

Per Sundbom, Michael Roth, Hans Granfeldt, Daniel Karlsson, Henrik Casimir Ahn, Fredrik Gustafsson, Laila Hübbert (2018) Sound analysis of a left ventricular assist device: A technical evaluation of iOS devices International Journal of Artificial Organs, Vol. 41, s. 254-260 Vidare till DOI
Henrik Casimir Ahn, Jonas Holm, Azad Najar, Goran Hellers, Zoltán Szabó (2018) A New Total Artificial Heart Concept Allowing Replacement or Support of the Native Heart Journal of Clinical & Experimental Cardiology, Vol. 9, Artikel 1000569 Vidare till DOI

2017

Erica Holmberg, Henrik Ahn, Bengt Peterzén (2017) More than 20 years' experience of left ventricular assist device implantation at a non-transplant Centre Scandinavian Cardiovascular Journal, Vol. 51, s. 293-298 Vidare till DOI

Projekt

Publikationer

2020

Simon J. Sonntag, Bart Meyns, Henrik Casimir-Ahn, Fredrik Pahlm, Göran Hellers, Azad Najar, Ina Laura Pieper (2020) Virtual implantations to transition from porcine to bovine animal models for a total artificial heart Artificial Organs, Vol. 44, s. 384-393 Vidare till DOI

2019

Per Sundbom, Michael Roth, Hans Granfeldt, Daniel M. Karlsson, Henrik Ahn, Fredrik Gustafsson, Göran Dellgren, Laila Hübbert (2019) Sound analysis of the magnetically levitated left ventricular assist device HeartMate 3 International Journal of Artificial Organs, Vol. 42, s. 717-724 Vidare till DOI

2018

Per Sundbom, Michael Roth, Hans Granfeldt, Daniel Karlsson, Henrik Casimir Ahn, Fredrik Gustafsson, Laila Hübbert (2018) Sound analysis of a left ventricular assist device: A technical evaluation of iOS devices International Journal of Artificial Organs, Vol. 41, s. 254-260 Vidare till DOI

Nätverk/Samverkan

I forskningsgruppen för hjärtpumpar ingår Laila Hübbert, Jacek Baranowski, Hans Granfeldt samt Bengt Peterzén, Zoltan Szabo, alla från Hjärtcentrum, Region Östergötland. Samarbete finns med Methodist Hospital, Texas Medical Center, USA,  samt Real Heart AB, Sverige. Trådlös tryckmätarstudie ”first in man” är ett samarbete med tillverkaren av trycksensorn ISS INC, Ann Arbour, MI, USA. En nystartad experimentell studie med atrial flow regulator är ett samarbetsprojekt med Dr Vettukattil, Grand Rapids, MI, USA, och företaget Occlutech Inc. Jag och Jacek Baranowski är principal investigators för dessa studier. 

Kateterburen klaffimplantation sk TAVI. Kliniskt program med metodutveckling som vi utför kontinuerligt med spridning av teknologin till nya områden som mitralisåtgärder. I gruppen ingår Jacek Baranowski, Lars-Göran Dahlin, Niels-Erik Nielsen, John-Peder Kvitting och Anders Bergström.

Om mig

CV

1977 Legitimerad Läkare
1982 Specialist i Allmän Kirurgi  
1988 Specialist i Thoraxkirurgi
1986 Medicine Doktor
1989 Docent
2001 Professor i thoraxkirurgi

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation