Hjärta, kärl och blodcirkulation

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar varje år 17 miljoner dödsfall i världen. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

I Sverige står hjärt-kärlsjukdomar för nästan vartannat dödsfall. Rökning, övervikt, diabetes, stillasittande, dåliga kostvanor, högt blodtryck, stress och ogynnsamma arvsanlag är de vanligaste riskerna för att drabbas.

Det sjukdomspanorama som drabbar hjärt-kärlsystemet kan vara: 

  • åderförkalkning som ytterst orsakar proppbildning och hinder för blodflödet vilket kan leda till hjärtinfarkt eller gangrän (lokal cell- eller vävnadsdöd) 
  • pulsåderbråck kan spricka och leda till förblödning 
  • hjärtats pumpfunktion kan vara nedsatt vilket kan leda till utveckling av hjärtsvikt
  • hjärtats retledningsystem kan vara defekt vilket leder till rytmrubbningar
  • Andra viktiga hjärtsjukdomar är medfödda hjärtfel, förvärvade klaffel och hjärtmuskelinflammation.

Tack vare intensiv forskning på flera fronter har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Hjärtforskningen vid LiU fokuserar bland annat på  ischaemiska sjukdomar (orsakade av störd blodcirkulation), hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion) och arytmi (olika rytmrubbningar). Flera av de nationella kvalitetsregister som baseras på patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt styrs från Linköping, och många pågående forskningsprojekt hämtar sina data från dessa register.

Internmedicin

Forskningen inom internmedicin omfattar projekt relaterade till sjukdomar i hjärta och kärl, men även ämnesomsättning, lever och njure. De huvudsakliga vetenskapliga metoderna är molekylärbiologi, studier av cellinjer, genetik, epidemiologi och prospektiva studier på både friska och sjuka personer.

Kardiologi

Kardiologi handlar om sjukdomar i hjärta och blodkärl. Vid LiU är forskningen inriktad på ischaemiska sjukdomar (orsakade av störd blodcirkulation), hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion) och arytmi (olika rytmrubbningar). Flera av de nationella kvalitetsregister som baseras på patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt styrs från Linköping, och många pågående forskningsprojekt hämtar sina data från dessa register.

Kardiovaskulär fysiologi

Blodkärlens mekaniska egenskaper har stor betydelse för hjärtats funktion och utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar. Men processerna i kärlväggarna är till stora delar okända. Forskningen på området bedrivs i samverkan med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och de tekniska avdelningarna Medicinsk teknik och Mekanisk värmeteori och strömningslära.

Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi är en länk mellan preklinisk grundforskning och dess kliniska motsvarigheter inom olika specialiteter. Området binder också ihop teknisk och medicinsk vetenskap genom att utveckla och utvärdera nya verktyg för forskning och diagnostik. Forskningen vid LiU fokuseras på funktioner och diagnos vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Thoraxkirurgi

En thoraxkirurg behandlar sjukdomar och skador i brösthålans organ, i bröstvägg och mellangärde. Forskningen inom thoraxkirurgi vid LiU fokuseras på hjärtats ämnesomsättning i samband med operativa ingrepp, samt på mekaniska hjälphjärtan som stöd vid allvarliga hjärtfel.

Forskning inom hjärta, kärl och blodcirkulation

Digitalt stödprogram - leva med hjärtsvikt

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

Zebrafiskar i barnkammaren

Zebrafiskfacilitet och laboratorium

Zebrafiskens embryon kan utnyttjas för forskning inom en mängd områden och kan reducera och ersätta forskning på andra försöksdjur.

Forskningsprojekt

Nyheter

Lakrits i skål och lakritsrot bredvid.

Liten mängd lakrits höjer blodtrycket

Det är känt att större mängder lakrits orsakar högt blodtryck. Nu visar en studie av forskare vid LiU att även små mängder lakrits höjer blodtrycket. De individer som reagerar kraftfullast visar också tecken på belastning av hjärtat.

manlig och kvinnlig forskare diskuterar datortomografibild.

Immunförsvarets åldrande kan avslöjas med datortomografi

Det lilla organet thymus kan spela en större roll för immunförsvaret hos vuxna än man tidigare trott. Med åldern ersätts körteln med fett – men hur snabbt det går är kopplat till både kön, ålder och livsstilsfaktorer, enligt en ny studie från LiU.

smoothie och spenatblad.

Rätt dryck i smoothie för mest antioxidant ur spenat

Det är stor skillnad mellan olika drycker när det gäller att frigöra antioxidanten lutein från spenat i smoothies, visar forskare vid LiU. Av 14 vanliga mjölk- och växtbaserade drycker hjälpte bara fyra till att frigöra lutein ur spenaten.

Föreläsning om hjärtat

Hur fungerar hjärtat under fysisk ansträngning?

Vårt hjärta är väldigt anpassningsbart. Hos en löpare exempelvis anpassas det för att kunna pumpa många liter blod per minut. Men att anstränga sig kan vara ett problem när man drabbas av hjärtbesvär. Professor Eva Nylander som utfört studier av idrottare berättar om hur undersökningar av hur hjärtat arbetar under ansträngning lett till att man nu säkrare kan bedöma vissa hjärtfel.