Hjärta, kärl och blodcirkulation

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar varje år 17 miljoner dödsfall i världen. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

I Sverige står hjärt-kärlsjukdomar för nästan vartannat dödsfall. Rökning, övervikt, diabetes, stillasittande, dåliga kostvanor, högt blodtryck, stress och ogynnsamma arvsanlag är de vanligaste riskerna för att drabbas.

Det sjukdomspanorama som drabbar hjärt-kärlsystemet kan vara: 

  • åderförkalkning som ytterst orsakar proppbildning och hinder för blodflödet vilket kan leda till hjärtinfarkt eller gangrän (lokal cell- eller vävnadsdöd) 
  • pulsåderbråck kan spricka och leda till förblödning 
  • hjärtats pumpfunktion kan vara nedsatt vilket kan leda till utveckling av hjärtsvikt
  • hjärtats retledningsystem kan vara defekt vilket leder till rytmrubbningar
  • Andra viktiga hjärtsjukdomar är medfödda hjärtfel, förvärvade klaffel och hjärtmuskelinflammation.

Tack vare intensiv forskning på flera fronter har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Hjärtforskningen vid LiU fokuserar bland annat på  ischaemiska sjukdomar (orsakade av störd blodcirkulation), hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion) och arytmi (olika rytmrubbningar). Flera av de nationella kvalitetsregister som baseras på patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt styrs från Linköping, och många pågående forskningsprojekt hämtar sina data från dessa register.

Internmedicin

Forskningen inom internmedicin omfattar projekt relaterade till sjukdomar i hjärta och kärl, men även ämnesomsättning, lever och njure. De huvudsakliga vetenskapliga metoderna är molekylärbiologi, studier av cellinjer, genetik, epidemiologi och prospektiva studier på både friska och sjuka personer.

Kardiologi

Kardiologi handlar om sjukdomar i hjärta och blodkärl. Vid LiU är forskningen inriktad på ischaemiska sjukdomar (orsakade av störd blodcirkulation), hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion) och arytmi (olika rytmrubbningar). Flera av de nationella kvalitetsregister som baseras på patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt styrs från Linköping, och många pågående forskningsprojekt hämtar sina data från dessa register.

Kardiovaskulär fysiologi

Blodkärlens mekaniska egenskaper har stor betydelse för hjärtats funktion och utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar. Men processerna i kärlväggarna är till stora delar okända. Forskningen på området bedrivs i samverkan med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och de tekniska avdelningarna Medicinsk teknik och Mekanisk värmeteori och strömningslära.

Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi är en länk mellan preklinisk grundforskning och dess kliniska motsvarigheter inom olika specialiteter. Området binder också ihop teknisk och medicinsk vetenskap genom att utveckla och utvärdera nya verktyg för forskning och diagnostik. Forskningen vid LiU fokuseras på funktioner och diagnos vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Thoraxkirurgi

En thoraxkirurg behandlar sjukdomar och skador i brösthålans organ, i bröstvägg och mellangärde. Forskningen inom thoraxkirurgi vid LiU fokuseras på hjärtats ämnesomsättning i samband med operativa ingrepp, samt på mekaniska hjälphjärtan som stöd vid allvarliga hjärtfel.

Forskning inom hjärta, kärl och blodcirkulation

Forskningsprojekt

Nyheter

Föreläsning om hjärtat

Hur fungerar hjärtat under fysisk ansträngning?

Vårt hjärta är väldigt anpassningsbart. Hos en löpare exempelvis anpassas det för att kunna pumpa många liter blod per minut. Men att anstränga sig kan vara ett problem när man drabbas av hjärtbesvär. Professor Eva Nylander som utfört studier av idrottare berättar om hur undersökningar av hur hjärtat arbetar under ansträngning lett till att man nu säkrare kan bedöma vissa hjärtfel.