Fotografi av Ida Grundel

Ida Grundel

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar framförallt om lokal och regional utveckling, rumslig organisering och planering relaterat till en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Omställning och hållbar utveckling

Mina främsta forskningsintressen berör frågor om hur vi kan ställa om till ett mer hållbart samhälle kopplat till lokal och regional utveckling och planering. Dessa områden tangerar frågor som berör såväl forskning om infrastruktur, som rumslig organisering och samhällsplanering.

Forskning om att planera för hållbar lokal och regional utveckling 
För närvarande är jag en del av två forskningsprojekt som handlar om att planera för och ställa om till mer hållbar mobilitet. Det ena projektet Samhällsplaneringens roll för att främja en hållbar energiomställning i transportsektorn startade i december 2020 och sträcker sig till och med juni 2024 och är finansierat av Energimyndigheten. Det andra projektet, ELABORATOR, är ett EU-finansierat projekt inom Horizon 2020. Projektet handlar om att utforma inkluderande, säker och hållbar mobilitet i de 12 städer som är en del av projektet. Totalt medverkar 38 parter från hela Europa. 

Min tidigare forskning handlar framförallt om aspekter av lokal och regional utveckling. Bland annat har jag forskat om infrastruktur i kommuner med en minskande befolkning, med särskilt fokus på energisystem. Vad händer med dessa platser och system när befolkningen minskar? Jag har också forskat om omställningsprocesser på den regionala nivån genom omställningen till en hållbar skoglig bioekonomi. Vi utforskade bland annat civilsamhällets roll i omställningen genom deras medverkan i det regionala innovationssystemet som traditionellt bygger på samverkan mellan industri, myndigheter och forskningsinstitutioner. I takt med att den regionala innovationspolitiken förändras mot en transformativ innovationspolitik, förväntas fler aktörer delta i innovationssystemet. Projekten visade dock på svårigheter, framförallt då det finns olika värden i våra skogslandskap som är viktiga att ta hänsyn till i omställningen till en hållbar skoglig bioekonomi. 

I min avhandling: Jakten på den attraktiva regionen: en studie av samtida regionaliseringsprocesser diskuteras hur ett starkt fokus på storstadsregioner som tillväxtmotorer, konkurrenskraft och attraktivitet blivit styrande för regional utveckling och planering. Två olika fallstudier jämfördes och analyserades: den Skandinaviska 8 Miljonerstaden och Värmland. De två regionerna skiljde sig åt genom att de var två olika politiska och administrativa regioner. Samtidigt fanns det flera övergripande diskurser som var desamma i båda regionerna och som också användes för att driva regionalisering i de båda regionerna. 

Undervisning
Sedan 2009 har jag undervisat och varit kursansvarig för kurser i kulturgeografi, samhällsplanering och turismvetenskap. Sedan jag började på Linköpings universitet i början av 2020 så undervisar jag framförallt och är kursansvarig för kurser på Samhällsplanerarprogrammet och på Mastern i Strategic Urban and Regional Planning. Jag handleder också en doktorand inom forskarskolan Just Transitions med fokus på ledning och organisering för rättvis urban och regional klimatomställning i svenska kommuner och regioner. 

Publikationer

2024

Ida Grundel, Karin Eliasson, Tina-Simone Neset (2024) ELABORATOR co-creation playbook: Deliverable 2.3
Ida Grundel, Kristina Trygg (2024) A tale of urban experimentation in three Swedish municipalities European Planning Studies Vidare till DOI

2023

Hanna Martin, Ida Grundel, Margareta Dahlström (2023) Reconsidering actor roles in regional innovation systems: transformative industrial change in the forest-based bioeconomy Regional studies, Vol. 57, s. 1635-1648 Vidare till DOI
Ida Grundel, Dick Magnusson (2023) Planning to grow, planning to rock on - infrastructure management and development in shrinking municipalities European Planning Studies, Vol. 31, s. 1184-1202 Vidare till DOI
Dick Magnusson, Ida Grundel (2023) Large technical systems in shrinking municipalities - Exploring system reconfiguration of district heating in Sweden Energy Research & Social Science, Vol. 97, Artikel 102963 Vidare till DOI

Forskning

Handledning

Organisation