Fotografi av Isabelle Strömstedt

Isabelle Strömstedt

Universitetsadjunkt

Genom en delad tjänst som adjunkt på avdelningen för Medie- och Informationsteknik och kommunikatör på Kommunikations- och Marknadsavdelningen arbetar jag med kommunikation i både teori och praktik.

Kommunikation i teori och praktik

Berättelser finns överallt och är ett sätt att strukturera och förstå omvärlden och oss själva. Berättelser väcker känslor, skänker tröst och ger oss riktlinjer att förhålla oss till, därför används berättelser i all sorts kommunikation. Mitt främsta forskningsintresse är narrativa analyser av olika fenomen. 

I min avhandling undersökte jag hur Svenska Patent och Registreringsverket använde sitt 50-årsjubileum för att kommunicera narrativ som gav allmänheten idéer och förståelser för Patent- och Registreringsverket som intuition och patentsystemet i stort. Jag forskar och undervisar i visuell analys, storytelling, history marketing, narrativ analys, populärkultur, fanstudies, och andra medie- och kommunikationsrelaterade ämnen. 

Jag arbetar också som kommunikatör på Studentrekryterings och Alumni enheten på Tekniska Fakulteten. 

 

Publikationer

2023

Isabelle Strömstedt (2023) The Patent Office on Display: Intellectual Property in the Public Eye

2021

Isabelle Strömstedt (2021) Translating an Institution: The Swedish Patent Office on Display Society for the History of Technology (SHOT)

2020

Emelie Fälton, Isabelle Strömstedt (2020) A Cathartic Journey through Horrific Swedish Nature Film International, Vol. 18, s. 63-69 Vidare till DOI

2019

Isabelle Strömstedt (2019) Celebrating Patents: the Swedish Patent Office's Jubilee Exhibition of 1941 Intellectual Property and the Visual, International Society for the History and Theory of Intellectual Property (ISHTIP)

2017

Isabelle Strömstedt, Johanna Sander (2017) En bild och tusen ord: Instagram som plattform för politisk aktivism Manifest: 22 texter om humaniora och politisk handling, s. 55-61

Forskning

LiU-livet

Organisation