Presentation

Mitt främsta forskningsintresse är medieringen av vetenskap och teknik. Mitt avhandlingsprojekt undersöker uppvisningen av innovationer på Världsutställningen i New York år 1939. 

Skyddet av innovationer på Världsutställningen i New York år 1939

Utställningen var den första Världsutställningen vars fokus låg på framtiden. I en tid då USA försökte återhämta sig från den stora depressionen samtidigt som landet låg på randen av ett världskrig, presenterades vetenskap och teknik som framtidens frälsare. Jag kommer att fokusera på uppvisningen av innovation och hur dessa innovationer skyddades av utställningens administration. Jag kommer att undersöka patentskyddet för de innovationer som uppvisades på Världsutställningen och spänningen mellan objekt och text. 

 

Mer information
Visa/dölj innehåll