Presentation

Mitt främsta forskningsintresse är medieringen av vetenskap och teknik. Jag skriver min avhandling inom forskningsprojektet Patents as Scientific Information 1895-2020 lett av Eva Hemmungs Wirtén.

Idé – Patent - Produkt

Mitt avhandlingsprojekt undersöker representationen av Svenska Patent och Registreringsverket i Sverige under 1940-talet. För att fira 50 år som statligt verk år 1941 producerade Svenska Patent och Registreringsverket utställningen Idé – Patent – Produkt på Tekniska Museet i Stockholm. Genom en mikrohistorisk studie undersöker jag under Patent och Registreringsverket konstruerar sitt eget narrativ och sin egen historia. 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

Forskningsmiljön Tema kultur och samhälle (Tema Q)Visa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll