Idé – Patent - Produkt

Mitt främsta forskningsintresse är medieringen av vetenskap och teknik.

Jag skriver min avhandling inom forskningsprojektet Patents as Scientific Information 1895-2020 lett av Eva Hemmungs Wirtén.

Mitt avhandlingsprojekt undersöker representationen av Svenska Patent och Registreringsverket under 1940-talet. Genom en mikrohistorisk studie analyserar jag hur en enskild utställning gav allmänheten idéer och förståelser för Patent- och Registreringsverket som institution. Detta projekt tydliggör bland annat den intressanta forskning som kan göras av den stora mängden material som finns i patentkontorens arkiv.

 
 

Publikationer

2021

2020

2019

2017

2016

Forskning

LiU-livet

Organisation